Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Inschrijving voor de Praktijkleergang Zeeverzekering is nu mogelijk

Op donderdag 16 juni 2016 gaat opnieuw de succesvolle en unieke Praktijkleergang Zeeverzekering van start. Opgericht in samenwerking met Erasmus School of Law en ondersteund door een groot aantal bedrijven en organisaties, waaronder de VNAB, biedt deze opleiding deelnemers specialistische en sectorspecifieke kennis en een uitbreiding en verdieping van kennis van het recht en de praktijk van de zeeverzekering.

Inhoud en programma

In negen onderwijsdagen komen juridische en overige aspecten van de zeeverzekering aan bod. Deelnemers krijgen een inleiding in algemene leerstukken van het schadeverzekeringsrecht zoals totstandkoming, eigen gebrek en medewerkingsplicht. Ook komen verschillende deelgebieden aan de orde, zoals casco-, aanbouw-, P&I- en transportverzekering en charterers’ liability. Voor een beter begrip van de technische en juridische achtergronden van de onder een zeeverzekering te dekken risico’s, wordt er aandacht besteed aan scheepvaarttechniek, zeerecht en vervoerrecht. Ten slotte wordt er aandacht besteed aan processuele onderwerpen waaronder de rechterlijke bevoegdheid en het toepasselijk recht, waarbij ook de internationale dimensie niet ontbreekt.

Het programma wordt ondersteund door een online leeromgeving met lesmateriaal en huiswerkopdrachten. De praktijkleergang wordt afgesloten met een mondeling tentamen. Meer informatie over de inhoud, opzet en de te behandelen onderwerpen vindt u hier.

De praktijkleergang start op donderdag 16 en vrijdag 17 juni. De overige cursusdagen zijn op 30 juni en 1 juli, 9 september, 14 oktober, 25 november, 13 januari en 3 februari. Het tentamen staat gepland voor 10 maart 2017.

De cursusdagen vinden plaats in het nieuwe VNAB kennis en ontmoetingscentrum.

Resultaat

Wie de praktijkleergang met succes afrondt heeft zijn/haar kennis van de zeeverzekering in recht én praktijk aanmerkelijk uitgebreid en kan het geleerde in een bredere context plaatsen. Deelnemers zijn na afloop in staat om verbindingen te maken tussen onderwerpen van de zeeverzekering en de onderliggende juridische verhoudingen tussen partijen als e.e.a. in internationale verhoudingen te plaatsen. Ten slotte zijn deelnemers na afloop onderdeel van een platform rondom zeeverzekering, waar men experts, juristen en niet-juristen uit het vakgebied heeft leren kennen.

Heeft u nog vragen of behoefte aan persoonlijk advies? Aarzel dan niet en neem vrijblijvend contact op met de Erasmus Academie

Voor direct inschrijven, kijk hier.


Publicatie datum: 17 maart 2016
Meer nieuws