Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Inschrijving VNAB event: Wet- en regelgeving geopend

Wet- en regelgeving, iedere branche heeft er mee te maken en zo ook de zakelijke verzekeringsmarkt. Onderwerpen als Sanctiewet, PARP, mededinging, FATCA en Solvency II behoren tot de dagelijkse werkpraktijk. In navolging op de onlangs verschenen VNAB Visie vindt op donderdag 23 april a.s. het VNAB event: Wet- en regelgeving plaats.

Programma

13.00 uur – Inloop

13.30 uur – Opening door dagvoorzitter Tom van ’t Hek

14.00 uur – Prof. dr. Peter Diekman RA

15.00 uur – Pauze

15.15 uur – Ing. Egbert Gerritsen (AFM)

16.00 uur – Mr. Patrick Wit en mr. Mark Wisse (Kennedy van der Laan)

16.45 uur – Afsluiting door dagvoorzitter Tom van ’t Hek

17.00 uur - Borrel

Sprekers

Peter Diekman

Peter Diekman heeft jarenlange ervaring als hoofd accountant van enkele zeer grote internationale ondernemingen (KPN, Philips en ABN AMRO) en als extern accountant/adviseur bij KPMG. Daarnaast is hij als academisch directeur verbonden aan de Erasmus School of Accounting & Assurance in Rotterdam. Ook was Peter Diekman voormalig hoogleraar Compliance & Risk Management. Zijn wetenschappelijke interesse is op het terrein van de bestrijding van fraude, corruptie en witwassen. Peter Diekman zal het publiek bijpraten over de actuele ontwikkelingen en trends op het gebied van wet- en regelgeving voor de zakelijke verzekeringsmarkt vanuit een ondernemingsrechtelijk perspectief.

Egbert Gerritsen – Manager Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen (AFM)

Ook de toezichthouder treedt als spreker op tijdens dit VNAB event. Eén van de doelstellingen die op de (toezicht) agenda voor 2015 staat is: “Financiële dienstverlening aan zakelijke klanten is passend”. De afgelopen periode hebben zich incidenten voorgedaan rondom financiële dienstverlening aan zakelijke klanten, waaronder het midden- en kleinbedrijf. AFM is druk doende risico’s te inventariseren en kwetsbare klantgroepen in kaart te brengen om op deze manier in 2015 de strategie op dit vlak scherper te bepalen en op een adequate wijze risicogestuurd toezicht te houden. Het toezicht op de zakelijke markt zal in aanzienlijke mate worden geïntensiveerd. Deze toezicht agenda voor de zakelijke verzekeringsmarkt komt onder andere aan bod tijdens de presentatie van Egbert Gerritsen op 23 april.

Patrick Wit en Mark Wisse – Advocaten (Kennedy van der Laan)

Na afronding van de Bachelor opleiding Technical Business Administration en het behalen van een Master in rechten, is Patrick Wit gestart met werkzaamheden variërend van programmering, ontwerp, implementatie tot project management. Na zeven jaar maakte hij de stap naar advocaat op het gebied van technologie waarin hij inmiddels ruim 18 jaar ervaring heeft. Mark Wisse is advocaat bij Kennedy van der Laan op de sectie Verzekering & Aansprakelijkheid. Hij studeerde Economie en Rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam met als Master Aansprakelijkheid en Verzekering. Zijn (huidige) interesse binnen verzekeringen & aansprakelijkheid gaat in het bijzonder uit naar beroepsaansprakelijkheid, polisgeschillen en financiële toezichtwetgeving (waaronder Wft en Sanctiewetgeving). Patrick Wit en Mark Wisse lichten in hun presentatie samen het onderwerp Sanctiewetgeving en de impact daarvan op de zakelijke verzekeringsmarkt nader toe.

Locatie

Het VNAB event vindt plaats in het World Forum gevestigd in Den Haag, stad van vrede en recht. In de internationale zone van Den Haag ligt, tegenover Europol en het Internationaal Strafhof, het internationale congrescentrum World Forum. Hier vond onder andere de Nuclear Security Summit 2014 (NSS) plaats, de grootste top ooit in Nederland gehouden.

Voor wie?

Dit event is bedoeld voor een ieder die werkzaam is bij een verzekeraarslid, makelaarslid of geassocieerd deelnemer van de VNAB. Het event biedt een uitgelezen kans om u te laten informeren over de impact van wet- en regelgeving op de zakelijke verzekeringsmarkt, om branchegenoten te ontmoeten, om bij te praten en om nieuwe contacten te leggen. U komt toch ook?

Heeft u interesse om hierbij om aanwezig te zijn maar geen uitnodiging ontvangen? Neem dan contact op met Denise Heijstek.

Publicatie datum: 27 maart 2015Contact
Meer nieuws