Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Inschrijving Leergang Coassurantie & Verzekering geopend

De wereld van coassurantie is er vooral één van de praktijk. De partijen die werken met verzekeringen ter beurze zijn professionals, ingevoerden, met gebruiken die geworteld zijn in traditie en onderling vertrouwen. De basis van deze praktijk is tegelijkertijd een formele: het verzekeringsrecht. VNAB, Erasmus Academie en prof. Mr. Mop van Tiggele-van der Velde ontwikkelden daarom samen de Leergang Coassurantie & Verzekering. Inschrijven voor deze leergang is nu mogelijk!

De Leergang Coassurantie & Verzekering beoogt van start te gaan op donderdag 16 maart 2017. De investering bedraagt €4.295,- (vrijgesteld van BTW). Er zijn 25 plaatsen beschikbaar, dus wilt u zeker zijn van een plek is het aan te raden u snel in te schrijven. Dit kan via een online formulier.

Inhoud en programma

Deze leergang, de enige in haar soort, belicht op inzichtelijke wijze het juridische kader van de voor het beursverkeer geldende gewoonten, gebruiken en regelingen. In die zin is de leergang niet alleen geschikt voor juristen, maar zeker ook voor de ‘verdere doeners’ op de beursvloer. Het geeft een praktische, juridische input voor de dagelijkse praktijk van het verzekeren ter beurze.

In zeven bijeenkomsten presenteren gezaghebbende experts uit wetenschap en praktijk de juridische achtergronden van de verzekeringsovereenkomst en hun belangen voor de coassurantie praktijk. Het programma bestaat uit inleidende presentaties en verdiepende themacolleges. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij werken aan een gezamenlijke opdracht. Het programma wordt ondersteund door een online leeromgeving en wordt afgesloten met een mondeling examen.

Voor meer informatie over de te behandelen onderwerpen, docenten en lesdagen, kijk hier.

Het resultaat

Wie de leergang met succes afrondt, ontvangt een certificaat van deelname aan de Leergang Coassurantie & Verzekering afgegeven door Erasmus Academie. De kracht van de leergang zit hem niet alleen in de inhoud van het programma. De leergang beoogt ook de verschillende partijen die werkzaam zijn op de beursvloer – makelaars, juristen, verzekeraars en schade-experts – samen te brengen en van en met elkaar te laten leren. Na het volgen van de leergang hebben deelnemers op het gebied van coassurantie een betere theoretische basis van het vakgebied, kennis van de laatste juridische ontwikkelingen, overzicht van het hele vakgebied, leren kijken buiten het vakgebied van de eigen branche en hun professionele netwerk uitgebreid.

Publicatie datum: 13 januari 2017
Meer nieuws