Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Inschrijving coachingstraject RMiA geopend

Een Registermakelaar in Assurantiën (RMiA) kwalificatie staat voor professionaliteit, deskundigheid, integriteit en onafhankelijkheid binnen het vakgebied van de makelaar. De eisen waaraan de RMiA moet voldoen gaan verder dan de Wet op het financieel toezicht (Wft) en hebben zowel betrekking op vakinhoudelijke kennis als op gedrag. Om RMiA te kunnen worden dient de makelaar een pittige toelatingstest af te leggen, welke de nodige voorbereiding vergt. Het NIBE-SVV biedt daarom dit najaar opnieuw een coachingstraject aan ter voorbereiding op de examinering voor de RMiA titel. De inschrijving voor dit traject is vanaf heden geopend.

Het coachingstraject bestaat uit acht bijeenkomsten waarin alle te toetsen onderwerpen worden behandeld. Doelstellingen van dit traject zijn:

  • Opfrissen/actualiseren van kennis gericht op de zakelijke dienstverlening
  • Aanleren van eventueel ontbrekende kennis
  • Oefenen door middel van simulatie van de toelatingstest

Meer informatie en/of inschrijfmogelijkheid vindt u hier.

Makelaarsleden VNAB

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNAB op 6 december 2011 zijn de leden van de VNAB akkoord gegaan met een set toelatingseisen voor verzekeraars, makelaars en gevolmachtigd agenten. Als één van de vereisten ten aanzien van de makelaarsleden geldt dat ten minste één lid van het managementteam Register Makelaar in Assurantiën (RMiA) dient te zijn. De VNAB acht het van belang dat haar makelaarsleden zich kwalitatief onderscheiden in hun dienstverlening op het gebied van professionaliteit, deskundigheid, integriteit en onafhankelijkheid en ziet dat gewaarborgd met de RMiA kwalificatie.

Publicatie datum: 23 juni 2015
Meer nieuws