Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Inloopsessies VNAB Sanctieplatform

Uit het inventarisatieonderzoek van Mazars is gebleken dat er nog veel partijen zijn die behoefte hebben aan extra informatie en ondersteuning bij het uitvoeren van de taken zoals vastgelegd in het Sanctiewetprotocol.

Om u hierbij te ondersteunen zal de VNAB in samenwerking met Kennedy van der Laan de komende periode een aantal informatiesessies organiseren. De exacte data zullen op korte termijn worden vastgesteld en gecommuniceerd via uw Sanctiepl@tform contactpersoon.

Per sessie is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. De sessies worden bewust kleinschalig gehouden om zodoende de mogelijkheid tot discussie en interactie zo groot mogelijk te houden en zoveel mogelijk leden de kans te geven hieraan deel te nemen. Voorgaande betekent dat u intern kunt afstemmen wie van u organisatie aanwezig wil zijn bij de sessie omdat het aantal deelnemers per organisatie maximaal twee is.

Onderstaande onderwerpen worden in de sessies behandeld:
  • Belangrijkste nieuwe functionaliteiten van het platform (VNAB)
  • Toelichting op wijzigingen in protocol (VNAB)
  • Achtergrond Sanctiewet (Kennedy van der Laan)
  • Inhoudelijke vragen/cases leden (Kennedy van der Laan + VNAB)
Voor de inhoudelijke vragen en cases zijn we afhankelijk van uw input. Deze input vormt het belangrijkste gedeelte van de sessie, omdat dit het moment is om al uw functionele én of juridische vragen te stellen. De vragen en antwoorden zullen ook verzameld en gepubliceerd worden.

U kunt uw vragen en cases nu al insturen zodat wij voldoende tijd hebben om deze voor te bereiden. Wij vragen u vriendelijk deze per organisatie te bundelen via dit sjabloon en vervolgens in één keer te sturen naar sanctie@vnab.nl.

Uiteraard kunt u tijdens de sessie ook nog aanvullende vragen stellen.

Publicatie datum: 7 maart 2018
Meer nieuws