Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Inloopsessie Sanctiepl@tform

In totaal hebben ruim honderd branchegenoten de inloopsessies van afgelopen maand bezocht. Tijdens deze sessies heeft de VNAB een toelichting gegeven op onder andere het Sanctiewetprotocol en de kostenverdeling. Ook werd er tijdens twee verdiepingssessies ingegaan op de onderwerpen Customer Due Dilligence (CDD) en Transaction Due Dilligence (TDD). De VNAB heeft positieve reacties van de bezoekers ontvangen en is zeer tevreden. Het geeft de VNAB een beter beeld van hoe de applicatie in de praktijk gebruikt wordt en waar gebruikers tegenaan lopen.

Bij voldoende interesse wordt mogelijk nogmaals een dergelijke inloopsessie georganiseerd. Wij verzoeken u in dit geval een bericht te sturen naar sanctie@vnab.nl met daarin het aantal personen dat deel zou willen nemen. Wij gaan er hierbij overigens wel vanuit dat de organisaties die reeds bij een sessie aanwezig zijn geweest ook zorgdragen voor interne kennisoverdracht. De inloopsessie is niet ter vervanging van een opleiding. Voor het Sanctiepl@tform is inmiddels een e-learning ontwikkeld in samenwerking met Hoffelijk.
Publicatie datum: 3 mei 2017
Meer nieuws