Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Informatiebijeenkomst Risk Insurance Traineeship

Het is een marktbrede uitdaging om goede (potentiële) professionals te vinden. De onbekendheid met de (groot)zakelijke schademarkt is groot onder studenten en schoolverlaters. De VNAB organiseert daarom het Risk Insurance Traineeship. Geen bedrijfsspecifiek programma, maar een ontwikkeltraject met daarin marktbrede kennisontwikkeling, kennisdeling en meewerkperiodes bij alle schakels in de keten.

In september 2020 gaat de pilotgroep van start. Heeft ook uw organisatie interesse in het begeleiden van één of meerdere trainees? Graag nodigen wij u uit voor de informatiebijeenkomst op maandag 3 februari. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Martine Laarman via m.laarman@vnab.nl of 010 253 20 08. 

Publicatie datum: 15 januari 2020
Meer nieuws
Protocol COVID-19 VNAB kennis- en ontmoetingscentrum