Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Implementatiefase iDOSpl@tform in volle gang

De implementatiefase van het iDOSpl@tform is in volle gang. Herenvest Corporate, Meijers Assurantiën, SAA Verzekeringen, Havelaar & van Stolk, Concordia de Keizer en B2B-Risks zijn van start gegaan of gaan binnenkort van start.

Sprintplanning

Op 24 juni jl. heeft er een sprintmeeting plaatsgevonden waarin onze projectleden geïnformeerd zijn over de laatste ontwikkelingen en plannen voor de aankomende sprints. Het iDOSpl@tform is verder geoptimaliseerd en ontwikkeld waardoor betrokken verzekeraars, de door de makelaar met hun gedeelde objectlijsten, kunnen inzien in het platform. VNAB zal de komende periode verzekeraars benaderen en acties uitzetten om de benodigde gebruikersaccounts te realiseren. Pas daarna worden lijsten via het iDOSpl@tform gedeeld. Tot die tijd is het, net als voorheen, zaak de Excelexports voor verzekeraars te maken en bij te sluiten en/of te koppelen aan e-ABS.

Komende periode wordt onder andere de functie voor taxatie- en deskundigheidrapporten uitgebreid, wordt clustering van objecten naar bijvoorbeeld regio of verzekerde mogelijk gemaakt en wordt gestart met functionaliteit voor het indexeren van dekkingen (Brand). Verder wordt het delen via e-ABS voorbereid, zodat na de septemberrelease lijsten die hieraan gekoppeld worden ook automatisch gedeeld worden en benaderbaar zijn vanuit e-ABS.

Informatiesessie voor verzekeraars

Op 27 juni jl. is voor de tweede keer een informatiesessie voor verzekeraars georganiseerd. Deze introductiebijeenkomst kreeg grote belangstelling van de aanwezige verzekeraarsleden. Deze nieuwe groep heeft tijdens de sessie kennisgemaakt met het iDOSpl@tform en ervaren wat de applicatie voor hen kan betekenen. De informatiesessies voor verzekeraars is toegankelijk voor alle verzekeraarsleden. Indien gewenst, zal de VNAB ook verzekeraars bezoeken om ter plekke informatie te verstrekken.

Opleiding voor makelaars

Op 1 juli jl. is voor de makelaars opnieuw een opleiding verzorgd. De volgende opleidingssessie voor makelaars staat eind augustus 2019 gepland.

Meer informatie

Als u op de hoogte wilt blijven van alle ontwikkelingen rondom het iDOSpl@tform, kunt u zich via deze link opgeven voor de periodieke updates.

Als u wilt deelnemen aan een opleidings- of informatiesessie, meldt u zich dan aan door een e-mail te sturen naar idos@vnab.nl.

Wilt u weten wat er onlangs is ontwikkeld en/of gewijzigd? Lees dan hier onze release notes.
Publicatie datum: 2 juli 2019
Meer nieuws