Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

iDOSpl@tform | Toename RDW-meldingen via iDOSpl@tform verwacht

De VNAB verwacht een toename van het aantal (land)bouwvoertuigen dat via het iDOSpl@tform zal worden aan- en afgemeld bij de RDW. Dit heeft te maken met de strengere handhaving. Per 1 juli 2022 kunnen er boetes opgelegd worden bij een staande houding. Per 1 januari 2023 kunnen er ook boetes worden opgelegd als bij een registervergelijking blijkt dat een voertuig onverzekerd is.

Boetes bij staande houding vanaf 1 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 zullen het Openbaar Ministerie en de Politie boetes uitdelen als bij een staande houding blijkt dat de eigenaar van een (land)bouwvoertuig geen kentekenbewijs kan laten zien. Tot die tijd geldt een coulanceregeling. De coulance is daarbij alleen van toepassing op de handhaving van de registratieplicht. De verzekeringsplicht van (land)bouwvoertuigen op de openbare weg blijft gewoon van kracht. Dus als er geen WAM-verzekering is afgesloten dan kan ook daarvoor een boete worden opgelegd.

Boetes bij registervergelijking per 1 januari 2023

Vanaf 1 januari 2023 zal de RDW controleren of een geregistreerd (land)bouwvoertuig is opgenomen in het WAM-register. Is een geregistreerd voertuig WAM-plichtig en niet verzekerd, dan zal de eigenaar via het gangbare proces worden geïnformeerd en kan de RDW boetes opleggen.

Let op ontvangen meldtaken

Bent u als verzekeraar verantwoordelijk voor aan- en afmeldingen van gekentekende voertuigen bij de RDW, controleer dan regelmatig in het iDOSpl@tform of u meldtaken van makelaars heeft ontvangen. U kunt ook elke dag de Openstaande RDW meldtaken genereren. Wilt u de aan- en afmeldingen sneller en efficiënter verwerken, dan biedt de geautomatiseerde verwerking van de Signing applicatie uitkomst. Heeft u interesse in de Signing applicatie, neemt u dan contact met ons op via idos@vnab.nl.

Bron 1: https://open.overheid.nl/repository/ronl-8efbf7c3-6931-4f4f-8446-42df90ecbeb9/1/pdf/coulance-bij-handhaving-op-registratieplicht-voor-land-bouwvoertuigen.pdf
Bron 2: https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/tot-1-juli-2022-geen-boete-voor-land-bouwvoertuig-zonder-kentekenbewijs


      Publicatie datum: 17 mei 2022
      Meer nieuws