Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

iDOSpl@tform | Stand van zaken

In maart 2018 is de VNAB gestart met het ontwikkelen van het iDOSpl@tform ten behoeve van gestructureerde data uitwisseling. Het doel hiervan is om het ketenproces van polis en claims te optimaliseren voor de co-assurantiemarkt.

Vanuit de verzekeraars neemt de druk op de makelaars toe om te gaan starten met het iDOSpl@tform. Het komende jaar zal de focus volop liggen op de verdere implementatie en uitrol van het iDOSpl@tform in de markt. De projectfase wordt in 2021 afgerond. Er staat tenslotte inmiddels een volwassen applicatie waarin gestructureerd vastgelegd kan worden welke objecten er verzekerd zijn, welke dekkingen er gelden tegen wat voor premies. Mutaties daarin kunnen eenvoudig verwerkt, doorgerekend en gedeeld worden. Zowel met betrokken verzekeraars als met de klant. Het iDOSpl@tform ondersteunt indexatie van verzekerde bedragen voor brandpolissen. Ook BIPAR-polissen kunnen eenvoudig en gestructureerd vastgelegd en doorgerekend worden. Daarnaast is er bijvoorbeeld ook functionaliteit ter ondersteuning van rapportage aan volmachtgevers en het proces voor het aan- en afmelden van gekentekend land/werkmaterieel bij de RDW is gestructureerd en geautomatiseerd.

Gebruik iDOSpl@tform

Alle VNAB-verzekeraars hebben toegang tot de webapplicatie. Polisdata (waaronder ook BIPAR) kan door makelaars vastgelegd en met de betrokken verzekeraars gedeeld worden. Diverse makelaars werken al langere tijd met het iDOSplatform en meer en meer makelaars zijn gestart of kloppen bij de VNAB aan om te kunnen gaan starten. Verwachting is dat er in het komende jaar een grote toename in het gebruik van het iDOSpl@tform gaat komen. Dit wordt o.a. gedreven door de voortgaande ontwikkelingen in koppelingen met het iDOSpl@tform en een merkbare druk vanuit verzekeraars.

Koppelingen makelaars

Er zijn diverse webservices beschikbaar om systemen aan het iDOSpl@tform te koppelen. Daardoor wordt het proces meer en meer geïntegreerd en geautomatiseerd. Handmatige ‘overklopacties’ verdwijnen daarmee uit het proces. Zo wordt er samen met ANVA gewerkt aan een koppeling tussen ANVA en het iDOSpl@tform. Met de beoogde koppeling welke in delen -naar verwachting vanaf Q1 2022- worden opgeleverd. Met deze koppeling wordt het mogelijk om een aantal belangrijke handelingen slechts in één systeem uit te voeren. Daarbij ligt de focus op nieuwe polissen, prolongatie (en eventueel indexatie), mutaties en royementen. Bij al deze processen komen de dekkingen en te boeken bedragen vanuit het iDOSpl@tform in ANVA. Zo kunt u in ANVA de totale premie per dekking uit het iDOSpl@tform ophalen en hiermee rekenen in ANVA voor bijvoorbeeld de prolongatie. Naar verwachting zullen diverse makelaars met een ANVA backoffice de komende periode gaan starten met het iDOSpl@tform. Ook voor makelaars met een ander backoffice systeem wordt gekeken naar de realisatie van koppelingen: zo lopen er bijvoorbeeld initiatieven voor DIAS en met Bugs Business voor CCS/Level.

Koppeling RDW

VNAB heeft in oktober 2021 de zogenaamde Signing applicatie opgeleverd. Deze applicatie maakt het geautomatiseerd afhandelen van RDW meldtaken door verzekeraars/gevolmachtigd agenten mogelijk. Inmiddels hebben een aantal verzekeraars zich aangemeld om te starten met de hosted solution variant. Bent u meldende partij en heeft u interesse en dit nog niet bij ons aangegeven? Neem dan contact met ons op via idos@vnab.nl.

Koppeling verzekeraars

Ook verzekeraars kunnen gebruik maken van webservices om zo de gestructureerde risico-informatie binnen te halen. Daarmee maken zij een einde aan het overkloppen van polisgegevens in hun eigen backoffices. Diverse verzekeraars hebben hiervoor projecten op de rol staan. De verwachting is dat het aankomende jaar de eerste verzekeraars koppelingen zullen realiseren en daarna ook meer en meer van de makelaars zullen verwachten/eisen dat gegevens vastgelegd worden in het iDOSpl@tform.

Begeleiding bij gebruik

De VNAB begeleidt makelaars die nog niet werken met de applicatie bij de inrichting, het gebruik en het overzetten van de data uit de eigen administratie naar het iDOSpl@tform. Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via idos@vnab.nl.

Meer lezen? Bron: Beursbengel (www.-platform-flink.nl) 
      Publicatie datum: 10 december 2021
      Meer nieuws