Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

iDOSpl@tform - Onderzoek geautomatiseerd melden van kentekens bij RDW

VNAB heeft de afgelopen periode in overleg met diverse leden en de RDW gekeken naar de mogelijkheden voor het vanuit iDOSpl@tform geautomatiseerd verwerken van aan- en afmeldingen van kentekens bij de RDW. Deze meld-activiteiten moeten via een certificaat getekend worden voordat deze door de RDW verwerkt worden. De VNAB heeft hiervoor een oplossing gepresenteerd aan een aantal verzekeraars. Met het oog op de verwachte toename in te melden kentekens van landbouwvoertuigen, is dit naar verwachting voor veel verzekeraars interessant.

Bij het aan- en afmelden van kentekens is het van belang dat het bericht voorzien wordt van de juiste ‘signing’ waarmee vastgesteld kan worden dat het bericht daadwerkelijk afkomstig is van de partij die het bericht verstuurd. Het RDW geeft hiervoor certificaten uit aan verzekeraars en gevolmachtigd agenten.

Om meldtaken die getriggerd worden binnen het iDOSpl@tform geautomatiseerd te kunnen aanbieden bij de RDW, moeten de meldtaken omgezet worden naar XML-berichten die met het juiste certificaat ondertekend zijn. Vanuit security oogpunt moet het certificaat dat daarvoor nodig is bij de verzekeraar ‘in huis’ blijven. Daarom is er een applicatie nodig die klaarstaande berichten kan ophalen, ondertekenen, doorsturen en retourberichten kan verwerken Hiervoor is een ‘sign & send’ applicatie voor verzekeraars ontwikkeld.

Op dit moment staat bij een aantal verzekeraars de vraag uit of de oplossing zoals voorgesteld, in hun ogen wenselijk en haalbaar is. Dit zal mede bepalend zijn voor de voortgang en het tijdspad voor de verdere ontwikkeling door de VNAB.
Bent u als verzekeraar ook betrokken als meldende partij op land/werkmaterieel polissen en wilt u alvast meer weten over de voorgestelde oplossing die er nu ligt? Neem contact op met idos@vnab.nl.
    Publicatie datum: 12 mei 2021
    Meer nieuws