Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

iDOSpl@tform | Protocol opgesteld

Na de ontwikkeling en ingebruikname van het iDOSpl@tform is, in lijn met het e-ABS- en Sanctiepl@tform protocol, het ‘Protocol iDOSpl@tform’ opgesteld.

In dit protocol is de basistaakverdeling vastgelegd tussen verzekeraars en makelaars voor het gestructureerd vastleggen van verzekerde objecten en het uitwisselen van data daarvan middels het iDOSpl@tform via e-ABS. Het protocol is op 18 maart jl. goedgekeurd door de Juridische commissie en is inmiddels bekrachtigd door het bestuur. Onlangs is het protocol aan alle gebruikers van het iDOSpl@tform per e-mail verzonden. Als VNAB lid kunt u het protocol inzien op de VNAB website en op de Help pagina.

    Publicatie datum: 15 juli 2021
    Meer nieuws