Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Hoe kan ik indexeren in het iDOSpl@tform?

In het iDOSpl@tform kunt u als volgt een index toevoegen:

Acties voor de administratorActies door gebruikers (objectlijstniveau)
  • Bepalen instellingen voor indexatie voor een nieuwe concept objectlijst

Om indexeren in een objectlijst te kunnen gebruiken, dient de administrator de index en indexcijfers in te stellen.
Deze index kan vervolgens bij het toevoegen van een nieuw dossier en in nieuwe conceptlijsten als default ingesteld worden.

Is er al een definitieve objectlijst in het dossier en wilt u alsnog indexeren toepassen? Dan zal er een conceptlijst gemaakt moeten worden. Als de index instellingen gedaan zijn door de administrator dan kunnen, in een nieuwe conceptlijst, de indexen ingevoerd worden via het aanklikken van het verzekerd bedrag van het object.

Soms zijn er naast de default indexcijfers ook nog andere indexcijfers van toepassing. Het toevoegen van een indexcijfer moet dan per dekking worden doorgevoerd. Het is ook mogelijk om een bepaalde dekking/verzekerd bedrag uit te sluiten van indexatie.

Wijzigen van index

Als de administrator een wijziging aanbrengt in een bestaande index, of een nieuwe index toevoegt, dan kunnen deze pas gebruikt worden in conceptlijsten die na de wijziging/toevoeging aangemaakt worden. Een, op het moment van wijzigen/toevoegen, van een index bestaande conceptlijst zal dus eerst verwijderd moeten worden voordat de (gewijzigde) index zichtbaar is.

  • Moment 1 – concept objectlijst gemaakt = Objectlijst 1
  • Moment 2 – index toegevoegd door administrator
  • Moment 3 – concept objectlijst gemaakt = Objectlijst 2

Objectlijst 1: hier is de index niet toe te passen omdat deze al in concept stond voordat de index toegevoegd werd. Objectlijst 2 heeft wel de beschikking over de index. Dit geldt ook voor door de administrator gewijzigde of nieuw toegevoegde index.

Indexeren van een objectlijst

Wanneer de indexen zijn toegevoegd aan de objectlijst, is het mogelijk om een definitieve objectlijst te indexeren. Dit kan ook gelijktijdig met prolongeren uitgevoerd worden. Het iDOSpl@tform zal vervolgens op basis van de indexcijfers een nieuwe concept lijst toevoegen met de geïndexeerde waarden. Indexeren is ook onderdeel van het prolongeren, maar kan ook los uitgevoerd worden.

Publicatie datum: 13 oktober 2020
Meer nieuws