Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Hoe behoudt uw organisatie de jobhoppende Millennial-generatie?

Rebecca Overdijk, studente Human Resource Studies aan de Tilburg University, rondde onlangs haar Master-onderzoek voor de VNAB af. Hierbij heeft zij de generatie Millennials (geboren tussen 1980 en 1999) op de werkvloer binnen de coassurantiemarkt in kaart gebracht en onderzocht hoe organisaties deze generatie binden. In 2025 zal deze generatie wereldwijd namelijk driekwart van de wereldwijde werkvloer bezetten.

Millennials binden aan de organisatie
Millennials worden gekenmerkt door eigenschappen als eigenbelang, constant opzoek naar beloningen en een informelere manier van werken, waarbij werken vanuit huis natuurlijk ook hoort. Zestig procent van de werkende Millennials zijn dan ook al eens vrijwillig van baan gewisseld en de bereidheid tot jobhoppen ligt dan ook hoger bij deze generatie dan bij andere generaties. Maar hoe kunnen de Millennials meer aan de organisatie gebonden worden? Hierbij is gekeken naar verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de bereidheid om vrijwillig een organisatie te verlaten. Deze factoren zijn onderverdeeld in twee categorieën: (1) in hoeverre de persoon past binnen de organisatie en (2) in hoeverre de persoon past op de positie.

Onderzoeksmethode
Voor het onderzoek zijn 66 organisaties binnen de coassurantiemarkt benaderd, waarvan bijna 350 Millennials de vragenlijst hebben ingevuld. Zij kregen een verscheidenheid aan vragen voorgeschoteld, zoals: “Ik ben actief op zoek naar een andere baan” en “De waarden en cultuur van mijn organisatie sluiten aan bij de dingen die ik belangrijk vind in het leven”. De verdeling man-vrouw lag gelijk en driekwart van de respondenten heeft hoger onderwijs genoten.

Uitkomst
Flexibiliteit in tijd en plaats bleken verrassend genoeg geen effect te hebben op de wens om de organisatie te verlaten. Beide zijn wel van invloed op de mate waarop de organisatie past bij de waarden van de individuele persoon. De belangrijkste bindende factoren bleken te zijn: (1) de kwaliteit van de relatie met de manager; (2) de helderheid over de functie en carrière en (3) de opleidingsprogramma’s die worden aangeboden. Daarentegen bleek de hoogte van de genoten opleiding ook van invloed te zijn op de binding met de organisatie. Hoe hoger de genoten opleiding, hoe minder binding er is met de organisatie. Daarnaast zijn Millennials op zoek naar erkenning, oftewel het ontvangen van andere zaken dan geld.

Advies
Om Millennials aan de organisatie te binden, geeft Rebecca meerdere adviezen. Zo is het belangrijk dat organisaties technologische innovaties doorvoeren en dat er gewerkt wordt aan persoonlijke ontwikkeling en toekomstperspectief. Hierbij is de relatie tussen de manager en de Millennial van groot belang. “Een millennial verwacht dat de organisatie náást de medewerker staat, en niet bóven”, aldus Rebecca. Millennials waarderen open communicatie over de verwachtingen, doelen, veranderingen en beloningen. Daarbij doet men er goed aan om de Millennial complimenten te geven, zodat hun inspanningen worden erkend. Anno 2017 is het ook belangrijk dat de organisatie flexibel omgaat met werktijden en locatie, oftewel het “nieuwe werken”. Tot slot mag een goed salaris ook niet ontbreken.

De VNAB en HR commissie zijn Rebecca Overdijk zeer erkentelijk voor haar inzet en onderzoek. De HR commissie neemt de adviezen mee en gaat zich beraden hoe hierop voort te bouwen in 2018.

Lees hier het volledige onderzoek.Publicatie datum: 18 oktober 2017
Meer nieuws