Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Het Verbond van Verzekeraars en de VNAB stellen een Voorbeeld Zonnepanelenclause op

Zonnepanelen zijn hot. Steeds vaker worden er meer, en op grotere daken, zonnepaneleninstallaties geplaatst en het einde is voorlopig nog niet in zicht. Zonnepaneleninstallaties op het dak kunnen tussen makelaar, verzekeraar en klant discussie  opleveren. De discussie kan bijvoorbeeld gaan over de gestelde eisen aan het dak, de installatie en de panelen zelf en over de verzekerbaarheid van de zonnepanelen. Er bestaat hierover geen eenduidigheid in de markt en de gestelde eisen zijn uiteenlopend. Om deze discussies te vergemakkelijken en de markt richting te geven voor het verzekeren van zonnepaneleninstallaties, stelden het Verbond en de VNAB een Voorbeeld Zonnepanelenclausule op. De clausule is tot stand gekomen door de voortvarende aanpak van de Technische Commissie Brand in een goede, prettige en constructieve samenwerking tussen de Juridische Commissie en het Verbond. Deze clausule treft u hier.

De voorbeeld clausule zonnepaneleninstallaties heeft betrekking op installaties met een vermogen van meer dan 5kVA en is een garantieclausule. Vanaf het moment dat de clausule op de polis van toepassing is, wordt voor de zonnepanelen zelf dekking gegeven tegen brand, ontploffing, bliksem, lucht- en ruimtevaartuigen en stormschade.

Veiligheidsnormen, documentatie en meldingsplicht

De clausule beschrijft waaraan een zonnepaneleninstallatie moet voldoen. Zo moet deze voldoen aan diverse veiligheidsnormen. Daarnaast vermeldt de clausule welke documentatie verzekerde in geval van schade moet overleggen. Ook is er in de clausule een meldingsplicht door de verzekerde bij de verzekeraar opgenomen voor het plaatsen, vervangen of uitbreiden van een zonnepaneleninstallatie met een vermogen van 5kVA of meer.

Mogelijke gevolgen niet voldoen aan garanties

De mogelijke gevolgen van het niet voldoen aan de garanties staan in de clausule beschreven. Daarbij is aansluiting gezocht bij de al bekende garantieclausules brandgevaarlijke werkzaamheden, elektrische installaties en buitenopslag.

Bijzondere bepaling

De clausule bepaalt dat de verzekerde een dakconstructieberekening kan overleggen. Omdat er op het moment bij de introductie van deze voorbeeld clausule niet van kan worden uitgegaan dat alle verzekerden deze berekening kunnen overleggen, is er een bijzondere bepaling in de clausule opgenomen. Deze bijzondere bepaling houdt in dat verzekeraars in geval van schade bij zonnepaneleninstallaties geplaatst vóór 2021, tot 1 juli 2022 geen beroep op deze garantie doen. Deze bijzondere bepaling komt vanaf 1 juli 2022 te vervallen.

Zonnepanelen op het dak vs. aan de gevel

Deze clausule heeft enkel betrekking op zonnepanelen op het dak. Zonnepanelen aan de gevel zijn hierin bewust nog niet meegenomen. Dit fenomeen is net in opkomst en nog volop in  ontwikkeling. De opstellers van de clausule volgen de ontwikkelingen en passen indien nodigde clausule hierop aan.

Voorbeeld

Voor de goede orde vermelden wij dat de voorbeeld clausule niet bindend is en dat het gebruik ervan op generlei wijze wordt aanbevolen. Het dient slechts als voorbeeld waarvandoor middel van wijzigingen, aanvullende bepalingen en/of clausules kan worden afgeweken. Het staat een ieder dus vrij om een aangepaste clausule dan wel andere clausule aan zijn klanten aan te bieden.

Publicatie datum: 27 augustus 2020
Meer nieuws