Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Het CDFD vraagt input voor nieuwe PE-examens

Vanaf 1 januari 2014 geldt binnen het Wet financieel toezicht (wft) het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk. Gedurende drie jaar (tot 1 januari 2017) heeft men de tijd om te voldoen aan deze nieuwe beroepskwalificaties. Zodra deze periode is afgelopen geldt vervolgens de eis dat medewerkers die klanten adviseren periodiek moeten aantonen op de hoogte te zijn van relevante, actuele ontwikkelingen. Daartoe moeten alle adviseurs, met ingang van 1 april 2017, periodiek (iedere drie jaar) een PE-examen afleggen.

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) gaat deze PE-examens ontwikkelen voor de komende periode. Om deze examens zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de markt, heeft het CDFD uw hulp nodig.

Inventarisatie actualiteiten

Vanaf heden wordt er een inventarisatieronde gehouden vanuit het CDFD. Er wordt aan de verschillende markten gevraagd om actualiteiten aan te leveren van het afgelopen jaar. Deze actualiteiten moeten voldoen aan een aantal criteria. Deze criteria en het formulier voor het aanleveren van de actualiteiten zijn te vinden op de website van het CDFD. Tevens kan worden aangegeven welke toetstermen niet exact passend zijn en aangepast moeten worden. Aanleveren van actualiteiten kan tot 11 juli 2016.

Vervolg

Wanneer de inventarisatieronde is afgelopen op 11 juli, zal er een selectie worden gemaakt van bruikbare actualiteiten. Gedurende de periode van 8 augustus tot 9 september zijn de resultaten van deze selectie in te zien en kan er gereageerd worden op de selectie. De planning is om november dit jaar een advies uit te brengen naar het Ministerie van Financiën om daarna de examens te realiseren. Zodat deze vanaf 1 april 2017 in gebruik worden genomen.

VNAB

De VNAB hoopt in de toekomst met de ontwikkeling van haar vakbekwaamheidstool PE-examens voor onze markt overbodig te maken. Omdat dit echter voor nu nog een stip op de horizon is, vindt de VNAB het belangrijk dat de PE-examens goed aansluiten op de zakelijke verzekeringsmarkt en roept daarom haar leden op om input te leveren aan het CDFD. Dit zal in eerste instantie gevraagd worden aan de technische commissies van de VNAB, maar is ook een uitnodiging aan alle leden van de VNAB. Voor vragen verwijzen wij graag naar het CDFD. U mag ook uw actualiteiten bij de VNAB aanleveren via p.dupont@vnab.nl

Publicatie datum: 6 juli 2016
Meer nieuws