Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Herzien protocol AOP aangescherpt

In april 2017 is het herziene protocol Administratieve Ondertekening Polisdocumenten (AOP) door het VNAB Bestuur bekrachtigd. Naar aanleiding van enkele reacties uit de markt heeft de Juridische Commissie van de VNAB het herziene protocol nog iets verder aangescherpt.

Het protocol AOP beoogt het proces van ondertekening van (polis)documenten zo efficiënt mogelijk te doen laten verlopen. Het oorspronkelijke protocol dateerde nog van 1993 en voldeed niet meer aan de huidige praktijk. Reden waarom het protocol vorig jaar op een aantal punten is aangepast. De Juridische Commissie heeft met het nieuwe protocol AOP geen veranderingen in het beleid of in het proces voor ogen gehad. Het herziene protocol is slechts een verwoording van hetgeen al in e-ABS gebeurt. Hiertoe heeft de VNAB uitgebreid contact gehad met haar leden, zodat met alle aspecten rekening is gehouden. 

Aanscherping

Naar aanleiding van enkele marktreacties is het herziene protocol verder aangescherpt. Het gaat hierbij om:

Artikel 2 ‘Vaststelling bovenstaande verzekeraar’

  • 2.1.
  • 2.2.
  • 2.3.

Artikel 5 ‘Voortgang’

  • 5.5.

Aangescherpt protocol Administratieve Ondertekening Polisdocumenten (AOP)

Publicatie datum: 6 februari 2018
Meer nieuws