Coƶperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Herziene protocol Administratieve Ondertekening Polisdocumenten (AOP)

Het protocol AOP beoogt het proces van ondertekening van (polis)documenten zo efficiƫnt mogelijk te doen laten verlopen. Dit protocol dateert nog van 1993 en voldoet niet meer aan de huidige praktijk. Reden waarom het protocol op een aantal punten is aangepast.

Op 4 april 2017 is het herziene protocol AOP door het VNAB Bestuur goedgekeurd en daarmee definitief geworden. De Juridische Commissie heeft met het nieuwe protocol AOP geen veranderingen in het beleid of in het proces voor ogen gehad. Het herziene protocol is slechts een verwoording van hetgeen al in e-ABS gebeurt. Hiertoe heeft de VNAB uitgebreid contact gehad haar leden, zodat met alle aspecten rekening is gehouden.

Nu het protocol AOP is aangepast, wordt in de Juridische Commissie een begin gemaakt met het aanpassen van de regelingen SPC (Schadeproces Coassurantie) en BVC (Betalingsverkeer Coassurantie).

Publicatie datum: 9 juni 2017
Meer nieuws