Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Gewijzigde Gedragscode Intermediairwijziging Adfiz

Voor makelaarsleden van de VNAB is de Gedragscode Intermediairwijziging van toepassing. Omdat Adfiz – samen met de VNAB – deze gedragscode wil moderniseren, nodigen wij u namens Adfiz graag uit voor een informatiebijeenkomst op woensdag 20 september.

De belangrijkste aanleiding voor aanpassing van de gedragscode is de gewijzigde maatschappelijke opvatting over de beloning van assurantietussenpersonen. Dit heeft onder meer geleid tot specifieke bepalingen over beloning in de wetgeving inzake toezicht op de financiële markten. Ook ziet Adfiz in toenemende mate een kritische benadering binnen beroepsgroepen of branches met betrekking tot onderlinge en niet openbare afspraken die niet primair het klantbelang dienen. De gedragscode zelf en een uitgebreide toelichting vindt u hieronder.

Nieuwe Gedragscode Intermediairwijziging
Toelichting Nieuwe Gedragscode Intermediairwijziging
  

Voorstel aangepaste gedragscode

De Juridische commissie van de Sectie Makelaars ter Beurze van Adfiz heeft daarom – in nauwe afstemming met het Zakelijk Overleg van Adfiz – een voorstel gemaakt voor een aangepaste gedragscode. Graag nodigen wij u namens Adfiz uit voor de informatiebijeenkomst over de vernieuwde gedragscode. U kunt uw vragen en opmerkingen over de aanpassing en invoering dan voorleggen aan Ronald Boer, voorzitter van de Juridische Commissie van de sectie beurs (Adfiz) en medeopsteller van de aanpassing. De aanpassing zal voor instemming worden voorgelegd aan de betrokken beursmakelaarsleden tijdens de Algemene Ledenvergadering van Adfiz op 8 november 2017. Tot het moment van aanpassing is de huidige Gedragscode vastgesteld op 22 juni 2010 van toepassing.

Datum en locatie

De informatiebijeenkomst (inclusief lunch) vindt plaats op woensdag 20 september van 12.30u tot 13.30u in Maarssen bij Inn Style aan de Herenweg 55. Kunt u niet aanwezig zijn, dan is het ook mogelijk om uw vragen en opmerkingen vooraf schriftelijk door te geven via info@adfiz.nl.

Aansluitend Zakelijk Platform

Aansluitend aan de informatiebijeenkomst vindt het vierde Zakelijk Platform van Adfiz plaats, met als thema Insurtech. Uiteraard nodigen we u hier namens Adfiz ook graag voor uit. Het programma van het Zakelijk Platform ziet er als volgt uit:

14.10 uur: Europese ontwikkelingen op het gebied van Insurtech door Paul Carty, Chairman EU Standing Commity BIPAR (Europese Federatie voor Verzekeringsmakelaars)
14.30 uur: De visie van de adviseur door Sjaak Schouteren, Manager Cyber Risk Solution van AON
15.00 uur: Paneldiscussie
15.35 uur: Afsluiting plenair deel, inclusief een korte reflectie door Adfiz directeur Enno Wiertsema en korte pitch door gespreksleiders van de expertsessies
16.00 uur: Expertssessies op het gebied van Zorg & Inkomen, Pensioen en Risicomanagement
17.00 uur: Diner

Meer informatie over het Zakelijk Platform vindt u hier.


Publicatie datum: 1 september 2017
Meer nieuws