Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Gebruikersoverleg e-ABS Placement

Op 19 september jongstleden zijn wederom diverse vertegenwoordigers van makelaars en verzekeraars van de VNAB bijeengekomen om te praten over het gebruik van e-ABS Placement, de stand van zaken ten aanzien van het accorderen en de releaseplanning.

De inhoud van release 7.2 (go-live 27 september 2018) werd toegelicht. Hier zijn een aantal verbeteringen in opgenomen die (ook) voor Placement relevant zijn, zoals een verbeterd handtekeningenblad en een verbetering van de functionaliteit voor het doorsturen van taken en meldingen. Daarnaast is er gekeken naar welke wensen mogelijk ‘kandidaat’ zijn voor de e-ABS releases van volgend jaar. In de aankomende maanden worden deze wensen nader uitgewerkt en afgestemd met de vertegenwoordigers.

Naast de releases voor e-ABS is ook gesproken over de plannen voor het uitbreiden en verbeteren van het Management Informatie Systeem van de VNAB (MIS) en is er een demo gegeven van het Objectensysteem. Voor het Objectensysteem dat de VNAB samen met leden ontwikkelt, loopt momenteel een pilot. De aanwezige verzekeraars gaven te kennen veel voordelen te zien in het gestructureerd en uniform aangeleverd krijgen van objectinformatie. Voor makelaars is het van belang dat zij koppelingen kunnen maken met het systeem, zodat zij de gegevens op een efficiënte wijze tussen hun backoffice administraties en het objectensysteem kunnen uitwisselen.

Het volgende gebruikersoverleg e-ABS Placement vindt plaats in december.

Publicatie datum: 4 oktober 2018
Meer nieuws