Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

e-ABS | Gebruik business rules schade

Business rules zijn gemaakt om het accorderingsproces van schaderekeningen te optimaliseren. Hiermee kunt u als verzekeraar inregelen dat schaderekeningen die voldoen aan de door u ingestelde eisen, automatisch door het systeem worden geaccordeerd. Zo blijven de schaderekeningen over die de verzekeraar echt wil zien om te beoordelen. Expertisekosten zouden bijvoorbeeld binnen een grens van 5.000 Euro automatisch kunnen worden geaccordeerd.


Gebruik business rules

In de praktijk blijkt dat deze functionaliteit niet erg bekend is en slechts door een beperkt aantal verzekeraars wordt gebruikt. Dit terwijl het veel tijdswinst oplevert. Bij onderlinge samenwerkingsafspraken tussen makelaar en verzekeraar kan ingeregeld worden dat de makelaar een tag meegeeft op basis waarvan het akkoord automatisch gegeven wordt.

Zo gebruikt Aon meerdere business rules in de samenwerking met hun verzekeraars. Sandra Muller geeft aan: “Ik vind het ideaal, het scheelt veel tijd en we spreken actief met verzekeraars zodat de business rules voldoen aan regels van de verzekeraars.”


Monitoren business rules

Inregeling van business rules voor schaderekeningen moet in overleg met de verzekeraar ingesteld worden en eventueel onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst uitmaken. Zodra er automatisch geaccordeerd is, ontvangt de verzekeraar een notificatie.
De business rules kunnen ook gemonitord worden. Verzekeraars kunnen namelijk achteraf van iedere business rule zien hoeveel automatische akkoorden er zijn verwerkt en ook rapporten downloaden met informatie over de geaccordeerde schaderekeningen. Zie voor meer informatie 'Overzicht business rules' en 'Rapport maken'.

Instellen

Een business rule voor schaderekeningen kan specifiek ingeregeld worden voor:

  • soort boeking: schade, kosten, kosten expert, kosten advocaat, kosten overig
  • rol verzekeraar: leider of eerste leider of tweede leider en lager
  • limietbedrag: per schaderekening of schadedossier, voor 100 procent of eigen aandeel, per valuta
  • één of meer makelaars
  • één of meer poolversies
  • één of meer branches
  • één of meer tags (op schaderekening of schadedossier of polisdossier, publiek of intern en geplaatst door makelaar of eigen organisatie)

Bij iedere business rule kan ingesteld worden of de regel publiek (voor alle organisaties zichtbaar) of intern is.

Zie voor meer informatie 'Toevoegen business rule'.

Publicatie datum: 11 mei 2022
Meer nieuws