Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Functionaliteit 'migreren plaatsingen' in e-ABS wordt uitgezet

Tijdens het gebruikersoverleg placement van september jl. is afgesproken dat de functionaliteit voor het migreren van plaatsingen in e-ABS uit wordt gezet. Dit gaat per 1 maart 2020 in. De functionaliteit ‘migratie polisdossiers’ stond al uit.

Verzekeraars hebben aangegeven dat het niet vooraf communiceren en zomaar gebruiken van de migratiemogelijkheid ongewenst is. De belangrijkste reden hiervoor is dat wanneer er in het dossier gezocht moet worden, er meer plaatsingen zijn dan in de eigen administratie verwacht en/of bekend is.

Toch migreren?

Het migreren van de polisdossiers wordt bijvoorbeeld gebruikt bij overname van een portefeuille door een bestaande VNAB makelaar of wanneer een makelaar VNAB lid wordt om zijn bestaande portefeuille in e-ABS te zetten. Het gaat dan om bestaande lopende dossiers die zo onder de juiste verzekeraar geregistreerd worden in e-ABS om verdere verwerkingen via e-ABS mogelijk te maken. Het migreren van plaatsingen wordt gebruikt in geval van schade op een in e-ABS ontbrekende plaatsing of bij zogenaamde administratieve subs die doorgaans niet separaat door de verzekeraars ondertekend worden.

Wanneer de functionaliteit toch nodig is, kan het migreren van polisdossiers of plaatsingen tijdelijk aangezet worden door de VNAB. De procedure daarvoor staat beschreven op onze supportpagina help.VNAB.nl.

Publicatie datum: 27 februari 2020
Meer nieuws
Protocol COVID-19 VNAB kennis- en ontmoetingscentrum