Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Eerste palen Boompjes geslagen

De eerste palen van de oude dependance van De Nederlandsche Bank aan de Boompjes zijn natuurlijk al lang geleden geslagen. Echter, sinds de Algemene Ledenvergadering op 19 maart van dit jaar akkoord is gegaan met de plannen om op die locatie het nieuwe kennis- en ontmoetingscentrum van de VNAB te openen, is er al veel gebeurd. Middels deze update nemen wij u graag mee in de recente ontwikkelingen rondom het kennis- en ontmoetingscentrum.

Aanstelling projectbegeleider en architect

Na goedkeuring van de ALV op de plannen is een externe projectbegeleider aangetrokken die zich dagelijks bezighoudt met het traject naar de Boompjes toe. Hij bewaakt de planning en het budget en behartigt de belangen van de VNAB naar verhuurder en aannemer. Ook is er een architect aangesteld die gevraagd is kritisch te kijken naar de oorspronkelijke tekeningen die de VNAB heeft laten opstellen en deze waar nodig te optimaliseren.

Huisvestingscommissie

Uitgangspunt van het kennis- en ontmoetingscentrum aan de Boompjes is dat het een plek wordt waar marktpartijen elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in verbinding kunnen treden. Een plek die vooral ook gedragen wordt door de leden van de VNAB. Teneinde de plannen te realiseren met draagvlak van de leden en het kennis- en ontmoetingscentrum in januari 2016 te kunnen openen heeft de VNAB een huisvestingscommissie in het leven geroepen. Deze commissie bestaat uit een kernteam (inclusief externe projectbegeleider) en een vertegenwoordiging van VNAB leden; drie verzekeraars en drie makelaars. In de huisvestingscommissie zal vooral nagedacht worden over de invulling van de vloer; qua gebruik en te ontplooien activiteiten maar ook qua inrichting en sfeer van het kennis- en ontmoetingsgedeelte. Het kernteam buigt zich wekelijks over de voortgang van het project en de voltallige huisvestingscommissie zal binnenkort voor het eerst bijeenkomen tijdens een kick-off.

Marketing & Communicatie

De Marketing & Communicatie commissie van de VNAB is gevraagd mee te denken over het te lopen marketing en pr-traject richting de opening van het pand. Uitgangspunt is dat het kennis- en ontmoetingscentrum een plek wordt ‘van de markt’ en dat er op een duidelijke manier wordt gecommuniceerd over de uiteenlopende mogelijkheden die dit pand biedt voor een ieder werkzaam in deze markt.

Mogelijkheden huren kantoorruimte

Steeds meer marktpartijen (en aan de markt gelieerde partijen) weten ook de weg naar de VNAB te vinden als het gaat om de mogelijkheden tot het huren van kantoorruimte op de 2e en 3e verdieping van het pand, die daartoe ruimte biedt. Deze worden in contact gebracht met de verhuurmakelaar/verhuurder en de VNAB is nauw betrokken bij de invulling van deze verdiepingen. Indien u daarover meer wilt weten, kunt u contact opnemen met de VNAB.

Publicatie datum: 1 juli 2015
Meer nieuws