Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

e-ABS: vooruitblik 2018

In 2018 zullen er naar verwachting meerdere releases live gaan met daarin oplossingen voor eerder gemelde fouten en wensen. Ook zullen er diverse verbeteringen doorgevoerd worden ten behoeve van de performance. In de vorige release 6.6 van e-ABS, is er een logging opgezet om meer inzicht te krijgen in de belangrijkste performance-verstorende acties zodat daar actie op ondernomen kan worden.

De eerstvolgende release 7.0 staat gepland voor livegang eind februari ’18 en heeft als focus de performance-verbeteringen. Daarnaast worden er een aantal aanpassingen doorgevoerd waarmee de koppeling tussen e-ABS en het Sanctiepl@tform verbeterd wordt. Hierdoor kunnen gekoppelde Sanctiepl@tform-onderzoeken in e-ABS beter gerouteerd worden (o.b.v. branche) en is er meer inzicht in de status van de gekoppelde onderzoeken.

De invulling van de overige releases in 2018 wordt nu afgestemd in overleg met de diverse gebruikersoverleggen e-ABS (Placement, Claims, Clearing).

Ook zal in 2018 het ‘Gestructureerde Data’-project verder doorgezet worden. In de afgelopen periode hebben er diverse overleggen en gesprekken plaatsgevonden. Op basis daarvan wordt het projectplan voor 2018 verder uitgewerkt. In dit traject wordt gekeken naar mogelijkheden om middels losstaande - maar wel aan e-ABS te koppelen - systemen de uitwisseling van meer gestructureerde data tussen partijen mogelijk te maken. Er wordt gestart met de uitwerking en bouw van een ‘Objectensysteem’. Later in 2018 zal gestart worden met een Offertesysteem. Op dit moment zoeken we naar partijen die actief willen participeren in dit project. Voor vragen over de participatie kunt u contact opnemen met Daan van Tongeren via daan@interus.nl

Publicatie datum: 5 december 2017
Meer nieuws