Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

e-ABS | Release 7.10: Nieuwe inlogmogelijkheden en aanpassingen voor afwijzen

Begin september is relase 7.10 in productie genomen. Zoals aangekondigd in Wh@tsNews van juli 2022 is met deze release ook voor e-ABS de functionaliteit opgeleverd om met de beveiligde opties Single Sign On (SSO) of 2 Factor Authentication (2FA) in te loggen. Meer informatie over de nieuwe inlogmethodes kunt u vinden in de release notes en op help.vnab.nl. Daarnaast zijn er ook een aantal aanpassingen doorgevoerd waardoor het afwijzen van een polisversie of overig document door de verzekeraar beter gevolgd en afgehandeld kan worden. De aanpassingen voor het afwijzen komen voor het merendeel voort uit het Programma Contract Zekerheid

In dit artikel lichten wij de aanpassingen voor afwijzen toe. Deze werden al aangekondigd in de Wh@tsNews van maart 2022 in het artikel over ‘Werkafspraken over afwijzen polisversie’. 

Nieuwe status voor taak 'Beoordeel polisversie' na afwijzen

Probleem
Wanneer een verzekeraar voorheen een polisversie accordeerde of afwees, kreeg de taak 'Beoordeel polisversie' de status 'Afgehandeld'. Het was voor de verzekeraar niet herkenbaar welke actie was uitgevoerd, terwijl een afwijzing een ander vervolgproces kent dan een accordering.

Aanpassing: nieuwe status
Nadat een verzekeraar een polisversie heeft afgewezen, krijgt de 'Beoordeel polisversie' taak de nieuwe status 'Afgewezen'.
Kenmerken van taken met deze status:

• Er kan in het taken/meldingen scherm gezocht of gefilterd worden op deze status.
• Taken met deze status worden getoond met het standaardfilter 'Open'.
• Taken met deze status zijn in het overzicht met open taken en meldingen herkenbaar aan:
o icoon afgehandelde taak ,
o achter het icoon afgehandelde taak staat een nieuwe icoon , zodat duidelijk is dat de taak status Afgewezen heeft,
o de deadlinedatum (voor beoordeling) is doorgehaald.


Vervolgmelding voor gekoppeld sanctieonderzoek op afgewezen polisversie

Probleem
Wanneer een verzekeraar een polisversie afwijst -omdat de sanctiecheck ontbreekt of onjuist is- en de makelaar daarna alsnog een sanctieonderzoek koppelt, ontvangt de verzekeraar de melding 'Compliancy controle toegevoegd op polisdossier', waarbij de status van het onderzoek (afgerond of lopend) zichtbaar is.
Het was voor de verzekeraar niet herkenbaar dat deze melding kwam naar aanleiding van een actie op een eerdere afwijzing.

Aanpassing
Om dit op te lossen is bij de melding dat een sanctieonderzoek is toegevoegd nu ook vermeld wat de status van de polisversie voor de betreffende verzekeraar is en het soort onderzoek (CDD of TDD). Door deze aanpassing zijn er nu 12 (in plaats van 2) varianten van deze melding mogelijk en kan op elke variant van de melding worden gezocht in het taken/meldingen scherm.

Als de makelaar nu een afgerond TDD onderzoek koppelt aan een polisversie die verzekeraar1 heeft geaccordeerd, verzekeraar2 heeft afgewezen en verzekeraar3 nog moet beoordelen, krijgen deze verzekeraars verschillende meldingen.
  • Verzekeraar1 ontvangt de melding ‘Compliancy controle toegevoegd op polisdossier (TDD afgerond)’.
  • Verzekeraar2 ontvangt de melding ‘Compliancy controle toegevoegd op polisdossier (TDD afgerond-polisversie afgewezen)’.
  • Verzekeraar3 ontvangt de melding ‘Compliancy controle toegevoegd op polisdossier (TDD afgerond-polisversie te beoordelen)’.

Afwijsreden polisversie aangepast

Bij het afwijzen van een polisversie moet de verzekeraar een afwijzingsreden opgeven, die gekozen kan worden uit een tabel. De tabel met afwijzingsredenen is aangepast. Er zijn drie nauwelijks gebruikte redenen verwijderd en twee nieuwe toegevoegd.

Afwijzen overig document

Net als bij het afwijzen van een polisversie is het nu ook bij het afwijzen van een overig document voor de verzekeraar verplicht om een afwijsreden op te geven (met behulp van een tabel).

Daarnaast is de werking en het gevolg van het afwijzen van een overig document aangepast.
Het afwijzen van een overig document door een verzekeraar leidde ertoe dat de status van het overig document wijzigde van 'Akkoord gevraagd' naar 'Afgewezen', ongeacht of een andere verzekeraar al had geaccordeerd.
Een overig document met deze status kan niet geannuleerd worden door de makelaar.
Een overig document de status Afgewezen komt niet in het MIS 'Rapport openstaande akkoorden'.

De werking voor overige documenten nadat een verzekeraar afwijst, is aangepast.
  1. Het overig document krijgt alleen de status 'Afgewezen' als een verzekeraar afwijst en er nog géén eerdere accorderingen zijn. Als er dus wel al een accordering is, blijft de status 'Akkoord gevraagd'. In deze situatie komt het overig document dus wel in het MIS 'Rapport openstaande akkoorden' voor die verzekeraars die nog niet hebben geaccordeerd of afgewezen. Voor verzekeraars die hebben afgewezen staat dit overig document in het MIS rapport als gekozen wordt voor 'Rapport openstaande akkoorden (incl. afwijzingen)'.
  2. Zolang een overig document dat beoordeeld moet worden nog niet de status 'Geaccordeerd' heeft (deze status wordt bereikt als alle verzekeraars hebben geaccordeerd), mag een verzekeraar zijn beoordeling wijzigen (van afgewezen naar geaccordeerd en andersom). Voorheen kon de verzekeraar alleen na een afwijzing alsnog accorderen, maar niet andersom.
Publicatie datum: 12 september 2022
Meer nieuws