Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

e-ABS | Rapportage reactietijd verzekeraars én een nieuw rapport performance makelaar: plaatsingstijd

Vanuit het programma Contract Zekerheid is een nieuw dashboard opgezet om ketenbreed de performance beter te kunnen volgen. Deze maand zijn op help.vnab.nl pagina’s toegevoegd met overall rapportages over de plaatsingstijd (makelaars) en de bekende reactietijd (verzekeraars). De cijfers worden per maand en per kwartaal weergegeven en worden vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Natuurlijk heeft u ook graag inzicht in de performance van uw eigen organisatie. Hoe u dit kunt doen staat beschreven op deze pagina voor de makelaar en op deze pagina voor de verzekeraar.

Deze maand hebben de verzekeraars al in de maandelijkse mailing de aangepaste weergave van de totaalcijfers ontvangen. Ook de makelaars ontvangen vanaf deze maand maandelijks het overall rapport over de plaatsingstijd.

In het nieuwe rapport plaatsingstijd makelaar wordt zichtbaar hoeveel polissen in een bepaalde periode lánger dan 60 dagen op zich hebben laten wachten. Zo weten we ook welke verbetering aan makelaarszijde nog nodig is om de doelen van plateau 1 van Contract Zekerheid te halen. Let er bij deze rapportage op dat we niet weten hoeveel polissen er nog aangeboden gaan worden. We kunnen slechts rapporteren over de aangeboden polissen en het verschil meten tussen de plaatsingstijd en ingangsdatum van de plaatsing. Het kan dus zijn dat in de loop van de maanden de performance achteruitgaat, omdat er nog polissen met een oude ingangsdatum worden aangeboden. Daarom vergelijken wij de performance steeds met dezelfde periode van het jaar daarvoor.

Zoals in het programma Contract zekerheid afgesproken, is het goed om een eigen dashboard te ontwikkelen waarin u de performance van uw organisatie inzichtelijk maakt op de overeengekomen doorlooptijden van Contract Zekerheid. Op deze pagina leest u alles over Contract Zekerheid, de afspraken en beschikbare hulpmiddelen.

Publicatie datum: 18 juli 2022
Meer nieuws