Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

e-ABS | Controleprocessen

Nadat een makelaar een akkoordverzoek in e-ABS heeft aangemaakt, moeten verzekeraars dat verzoek beoordelen. Pas daarna kan de makelaar door met de verdere behandeling van het polis- of schadedossier (zoals stukken naar klant sturen en boeking aanmaken/aanleveren).

Stand van zaken openstaande akkoorden

Het is essentieel voor alle partijen dat zij een actueel overzicht hebben van de stand van zaken van de openstaande akkoordverzoeken. Hiervoor is het noodzakelijk dat op de betreffende afdelingen wekelijkse controles voor openstaande akkoorden deel uitmaken van het gehele werkproces.

Taken makelaars

Makelaars moeten in de gaten houden of akkoorden op tijd worden gegeven, verzekeraars rappelleren als er nog niet geaccordeerd is, zelf adequaat reageren als een verzekeraar afwijst of via 'reageren' een vraag stelt en zelf de accorderingen uitvoeren voor de niet-VNAB verzekeraars.

Taken verzekeraars

Verzekeraars moeten in de gaten houden of de akkoorden op tijd gegeven worden, niet vergeten worden of onnodig open blijven staan. Daarnaast kunnen zij ook de makelaar rappelleren als die nog niet gereageerd heeft op een afwijzing of een vraag die via een reactie is gesteld.

Wat houdt een controleproces in?

  • Verantwoordelijke medewerker(s) aanstellen
  • Inregelen dat de benodigde MIS rapportages periodiek gemaild worden
  • De rapporten analyseren
  • De resultaten uit de rapporten bespreken in teamoverleggen

Op help.vnab.nl zijn de voor e-ABS benodigde controleprocessen voor zowel makelaar als verzekeraar uitgewerkt. Op deze pagina’s staan bovengenoemde onderdelen verder uitgewerkt en staat beschreven welke rapportages nodig zijn en hoe die gemaakt kunnen worden.

Controleproces makelaar
Controleproces verzekeraar 

Publicatie datum: 12 november 2021
Meer nieuws