Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

e-ABS 7.4: Bulk accorderen polissen & koppeling met iDOSpl@tform

30 September is release 7.4 voor e-ABS opgeleverd. Het is voor verzekeraars nu mogelijk om op basis van bepaalde criteria meerdere akkoordverzoeken in één keer te accorderen. Daarnaast is structureel koppelen vanuit e-ABS naar objectlijsten in het iDOSpl@tform mogelijk gemaakt.

Bulk accorderen

Leden hebben gevraagd om een functionaliteit waarmee polissen met eenzelfde soort wijziging makkelijk geselecteerd kunnen worden om in één keer te accorderen. Dit kan praktisch zijn bij bijvoorbeeld een poolwijziging, een administratieve overvoer van verzekeraar A naar B of een groot aantal polissen waar eenzelfde clausule op wordt toegevoegd. Verzekeraars moeten nu alle polissen individueel opzoeken en accorderen (en in bepaalde gevallen ook nog voor beëindiging betrokkenheid accorderen). Met deze nieuwe functionaliteit kan de makelaar aan de betreffende plaatsingen een specifiek kenmerk (zgn. tag) meegeven, waarna de verzekeraar op basis van dat kenmerk de plaatsingen kan selecteren en in één keer kan accorderen. Gebruik van deze nieuwe functionaliteit zal een tijdsbesparing opleveren voor zowel de verzekeraar als de makelaar.

Afbeelding 1: Bulk accorderen

Om het plaatsen van de tag op de plaatsingen makkelijk te maken, is er ook nieuwe functionaliteit gemaakt om in één keer op basis van een importbestand een tag te plaatsen op meerdere plaatsingen. Deze functionaliteit kan ook gebruikt worden voor het in één keer plaatsen van een tag op meerdere polisdossiers, schadedossiers of schaderekeningen. Niet alleen een makelaar, maar ook een verzekeraar kan (in bulk) een tag plaatsen. Bijvoorbeeld voor eigen (interne) herkenbaarheid.

Koppelen e-ABS en iDOSpl@tform

Met ingang van deze release is er een koppeling gerealiseerd tussen e-ABS en het iDOSpl@tform. Wanneer de makelaar de objecten, dekkingen en premiespecificatie als ‘lijst’ opgemaakt heeft in het iDOSpl@tform, kan deze bijgevoegd worden bij de polis of overig document in e-ABS. Het e-ABS systeem herkent dat het om een iDOSpl@tform lijst gaat en zal deze lijst binnen het iDOSpl@tform dan ook delen met de betrokken verzekeraars. Verzekeraars hebben nu ook toegang tot het iDOSpl@tform gekregen en kunnen gedeelde lijsten dus inzien en de gestandaardiseerde Excel specificaties downloaden voor verwerking in eigen backoffice. In e-ABS zijn de iDOSpl@tform lijsten herkenbaar in de ‘details’ van de polisversie of overig document én in het nieuwe overzichtsscherm ‘iDOSpl@tformlijsten’.

Makelaars kunnen de lijsten aan e-ABS toevoegen door het opgeven van het lijstID in de wizards ‘toevoegen polisversie’ of ‘toevoegen overig document’. Ook kan de lijst achteraf toegevoegd worden door het bijvoegen van de iDOSpl@tform Excelexport in een reactie op de polisversie of overig document. Deze wordt door e-ABS dan herkend als iDOSpl@tformlijst, waarna de lijst met de betrokken verzekeraars gedeeld wordt en er een koppeling naar de juiste lijst in het iDOSpl@tform gemaakt wordt. Makelaars die gebruik maken van web services (koppeling vanuit hun eigen backoffice systeem naar e-ABS) voor het aanmaken van polisversies en overig documenten moeten de iDOSpl@tformlijst als Excelbijlage bijvoegen. Ook deze wordt dan door e-ABS herkend en gekoppeld. Zodra makelaars hun web service koppeling hebben laten updaten naar de nieuwste versie, volstaat het toevoegen van het ID van de lijst. Het toevoegen van de Excelexport uit het iDOSpl@tform is dan niet meer nodig.

Het aantal makelaars dat gebruik maakt van het iDOSpl@tform groeit en zal naar verwachting verder toenemen. Er wordt verwacht dat er in de komende maanden steeds meer specificaties uit het iDOSpl@tform via e-ABS gedeeld zullen worden.

Een uitgebreide beschrijving van bovenstaande en andere nieuwe functionaliteiten/opgeloste bugs is te vinden in de release notes 7.4.

Publicatie datum: 1 oktober 2019
Meer nieuws