Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Don’t spoil the party

No show, een terugkerend probleem bij zakelijke events. Personen die zich voor events aanmelden, maar zonder afmelding afwezig zijn. Ook de VNAB ziet dat het no show percentage bij haar events is toegenomen.

No show heeft op allerlei manieren invloed op een event. Het resulteert in voedsel-, drank-, werk-, materiaal-, tijd- en financiële verspilling.

Maatschappelijk Verantwoord Ontmoeten

De VNAB vindt het belangrijk om op deze trend te reageren en bewustwording bij haar leden te creëren. Het inspelen op no show is voor de VNAB een onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Ook wel Maatschappelijk Verantwoord Ontmoeten genoemd. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt zowel bij de VNAB als bij haar leden.

Heeft u zich voor een event aangemeld maar kunt u onverhoopt toch niet aanwezig zijn? Dan verzoeken wij u vriendelijk dit tijdig aan ons door te geven.

Publicatie datum: 30 oktober 2019
Meer nieuws