Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Dialoogsessie Adfiz VNAB en Verbond over innovatie in de keten

Hoe kunnen we de keten versterken met innovatie zodat weals verzekeringsbranche onzeklanten ook in de toekomst goedkunnen bedienen? Die vraagstond centraal in eendialoogsessie die Adfiz, VNAB enVerbond organiseerden. Diverseleden van debrancheverenigingen spraken metelkaar over innovatie in de keten.

Tijdens de open en constructievedialoog werd verkend waar voor ieder de vraagstukken liggen,daarnaast is uitgebreid besproken hoe we vraagstukken ingezamenlijkheid kunnen oppakken. Duidelijk is dat alle partijen bezigzijn met de grote uitdagingen die op de sector afkomen, zoals datauitwisseling, big data en insurtech.

Na deze eerste verkenning zal de dialoog worden voortgezet. Bij deverkenning wordt tevens gekeken naar de wijze waarop regelgevinginnovatie beter kan faciliteren. Recente ontwikkelingen zoals deinnovatiehub en maatwerk in toezicht bij de toezichthouders zijn eengoede stap. Tegelijk constateren partijen dat het hele pakket aanregelgeving innovatie kan remmen. Het kan niet zo zijn datbranchevreemde partijen vergelijkbare diensten en productenaanbieden zonder dat zij aan dezelfde eisen en regels moeten voldoen.

Publicatie datum: 10 februari 2017
Meer nieuws