Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

De VNAB komt naar u toe

De rondetafelsessies tijdens het project ‘strategie herijking 2018’ hebben bevestigd hoe constructief een hechte samenwerking kan zijn in een markt waarin partijen voor een groot deel afhankelijk van elkaar zijn. Leden van de VNAB hebben aangegeven een proactieve rol voor de VNAB te zien op het gebied van bewustwording van de samenwerking en bijbehorend gedrag.

Vanaf 2019 is één van de speerpunten van de VNAB dan ook het stimuleren van bewust gedrag onder haar leden door onder andere alle leden eens per twee jaar te bezoeken voor een “samenwerkingsgesprek”.

In de afgelopen weken heeft de VNAB door heel Nederland al diverse leden bezocht. Tijdens deze bezoeken zijn wij met leden in gesprek gegaan over de verschillende facetten van de VNAB dienstverlening en hebben wij het gebruik en de potentie van het lidmaatschap in kaart gebracht. Denk hierbij aan het gebruik van ICT-systemen, deelname aan commissies en werkgroepen maar ook aan deelname aan verschillende VNAB events. Natuurlijk was er ook ruimte voor het bespreken van ervaringen, suggesties en verbeterpunten voor de VNAB. De gesprekken hebben geresulteerd in constructieve samenwerkingsafspraken.

In de komende maanden zullen er weer diverse samenwerkingsgesprekken gepland worden. Bent u nog niet benaderd maar heeft u al wel interesse in het plannen van een samenwerkingsgesprek? Neem dan contact op met Denise Heijstek, manager Ledenzaken & Marketing, via d.heijstek@vnab.nl.
Publicatie datum: 30 april 2019
Meer nieuws