Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Consultatie UBO-register

Op 31 maart is het “Concept wetsvoorstel houdende regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden)” gepubliceerd. Oftewel het concept wetsvoorstel voor het zogenaamde openbare UBO-register. Met deze consultatieronde informeert de overheid iedereen over de voorgenomen nieuwe regelgeving en wordt de mogelijkheid geboden om hierop te reageren.

De VNAB heeft in samenwerking met advocatenkantoor Kennedy van der Laan een reactie opgesteld ten aanzien van het concept wetsvoorstel. Daarin zijn alle vragen en bezwaren opgenomen die relevant zijn voor de coassurantiemarkt in relatie tot het uitvoeren van de Sanctiewet. Het belangrijkste bezwaar vanuit de VNAB is dat het wetsvoorstel, ten onrechte, onvoldoende mogelijkheden geeft voor verzekeraars en makelaars om op een efficiënte manier aan de onderzoeksverplichtingen vanuit de Sanctiewet te voldoen. In de reactie roept de VNAB de wetgever dan ook op de inrichting van en toegang tot het UBO-register verder te verruimen zodat ook andere wettelijke verplichtingen tot het doen van UBO-onderzoek (kosten)efficiënt kunnen worden uitgevoerd.

Via deze link kunt u de volledige reactie van de VNAB inzien. In totaal zijn er ruim veertig reacties geweest van onder andere; het Verbond van Verzekeraars, Adfiz en de Nederlandse Vereniging van Banken. Alle reacties zijn terug te vinden op deze site.

Of en wanneer er een reactie komt vanuit de overheid is helaas niet bekend. Maar wij houden u zeker op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent het UBO-register.
Publicatie datum: 3 mei 2017
Meer nieuws