Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Consultatie model samenwerkingsovereenkomst coassurantie

Op maandag 5 maart is de concept samenwerkingsovereenkomst (SWO) gepresenteerd. Het opstellen van de SWO is geïnitieerd vanuit de markt en door de VNAB gefaciliteerd. Het model zal uiteindelijk moeten bijdragen aan het vergroten van de efficiency, het professionaliseren van de samenwerking, het beter vastleggen van afspraken en uiteindelijk het komen tot een marktbrede standaard. Gebruik van het model is echter niet verplicht.

Zoals tijdens de bijeenkomst is aangegeven, worden de leden van VNAB in de gelegenheid gesteld om hun input te leveren op de concept samenwerkingsovereenkomst. Hiervoor is een termijn van 5 weken afgesproken.

Termijn consultatie

Het consultatiedocument is op woensdag 21 maart per e-mail beschikbaar gesteld aan alle VNAB leden. Dit betekent dat input op de conceptversie geleverd kan worden tot donderdag 26 april. U kunt deze per e-mail aan ons kenbaar maken via Selma Karhan. Mocht u het document SWO niet (zelf) ontvangen hebben, dan kunt u dit alsnog bij ons opvragen.

Vervolgstappen

Na ontvangst van alle input wordt deze geïnventariseerd. Hierna wordt besloten welke input al dan niet tot een wijziging in het document zal leiden. Het uiteindelijke document zal worden voorgelegd aan de secties van de vereniging. Het streven is om voor de zomer het model afgerond en beschikbaar te hebben voor de markt.

Publicatie datum: 21 maart 2018
Meer nieuws