Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Cobra1998 en VNAB initiëren Introductie Coassurantie Brand

Op initiatief van Cobra1998 en gesteund door de Rotterdamse Beurs Brand Club (RBBC) en Amsterdamse Beurs Brand Sociëteit (ABBS), is de Introductie Coassurantie Brand ontwikkeld. De Introductie coassurantie heeft het doel om nieuwkomers in de coassurantiemarkt een eerste inzicht te bieden op de betrokken partijen, hun verantwoordelijkheden, doelstellingen en de onderlinge verhoudingen. Op woensdag 20 april a.s. vindt de eerste bijeenkomst plaats in het nieuwe VNAB kennis- en ontmoetingscentrum. Inschrijven is vanaf heden mogelijk.

De bestuursleden van Cobra1998 constateerden dat nieuwkomers binnen de brandsector regelmatig onvoldoende kennis paraat hebben van de coassurantiemarkt, terwijl het ontbreekt aan een laagdrempelige manier om snel kennis te maken met de markt. De ‘Introductie Coassurantie Brand’ wil dit aanbieden aan (nieuwe) professionals binnen de brandsector.

Programma
De Introductie is ontwikkeld en vormgegeven door Rudolf van der Werff (DEKRA Experts) en Martina Smit (Van Steenderen Mainport Lawyers) met ondersteuning van de VNAB. In het programma zijn meerdere partijen betrokken, allen actief op de coassurantiemarkt. Tijdens 7 bijeenkomsten worden de verschillende spelers in het spel van coassurantie belicht, namelijk makelaardij, (inter)nationaal verzekeren, herverzekeren, inspecties en taxaties, (contra-)expertise en advocatuur. Voor meer informatie over het programma, kijk hier.

Voor en door de markt
Het is een initiatief voor en door de markt. Gezien veel young professionals langere tijd werkzaam blijven binnen de coassurantiemarkt is het voor marktpartijen een investering in de toekomst. Daarnaast profiteren de diverse marktpartijen direct van de voordelen, (nieuwe) medewerkers beschikken sneller over goede basiskennis van de coassurantiemarkt en hebben de mogelijkheid hun netwerk te vergroten. Om deze redenen wordt de Introductie kosteloos aangeboden.

Het is vanaf heden mogelijk om u aan te melden voor dit initiatief. Let op! Er is maar beperkt plek. Vol = vol. aanmelden van hier.

Publicatie datum: 14 maart 2016
Meer nieuws