Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Centraal uitgevoerde UBO controle

Zoals vermeld in het op 18 juli 2018 gepubliceerde Toetsingsdocument Sanctiepl@tform is het voor VNAB leden die gebruikmaken van het Sanctiepl@tform niet meer nodig om bij iedere individuele uitbetaling aan een makelaar of expert de organisatie en de achterliggende UBO te controleren, mits de desbetreffende makelaar of expert niet gevestigd is in een gesanctioneerd land. Een tweejaarlijkse controle van deze partijen is dan vanaf nu afdoende.

In juli en augustus 2018 zijn de contactpersonen van het Sanctiepl@tform via e-mail geïnformeerd dat de VNAB als service aan de betrokken partijen en vanwege de efficiëntie, de CDD/UBO controle voor de bij de VNAB aangesloten makelaars en experts centraal heeft verzorgd. Dit is uitgevoerd in het derde kwartaal van 2018. Eind november zijn deze onderzoeken gedeeld met alle leden. Gebleken is dat er nog maar weinig van de door ons uitgevoerde onderzoeken overgenomen zijn. Door het onderzoek over te nemen, kunt u deze CDD checks in uw eigen uitbetalingsonderzoeken gebruiken, zodat elk sanctieonderzoek compleet is.
Publicatie datum: 8 januari 2019
Meer nieuws