Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Boeken van sanctiekosten in een later kwartaal

Met ingang van juli 2017 kunnen makelaars sanctiekosten boeken in de vorm van sanctietemplateboekingen die, net als andere templateboekingen, gedurende het 15 dagen window kunnen worden aangeleverd in e-ABS.

Daarvoor kunnen de in e-ABS in te voeren sanctietemplateboekingen worden gedownload uit e-ABS MIS. Na het 15 dagen window van juli 2017 bleek dat niet alle makelaars die sanctiekosten in rekening konden brengen dit ook daadwerkelijk hadden gedaan. Navraag door de VNAB wees uit dat deze makelaars om uiteenlopende redenen nog niet in staat waren om die sanctietemplateboekingen uit e-ABS MIS in te voeren in e-ABS.

Deze sanctietemplateboekingen blijven echter geldig en kunnen in een later 15 dagen window alsnog worden aangeleverd. Het maakt niet uit op welk moment, na het verstrijken van een kwartaal, de Excel file met sanctietemplateboekingen over dat kwartaal wordt gedownload. Deze Excel file zal altijd dezelfde inhoud houden en die sanctietemplateboekingen blijven valide boekingen.

Verzekeraars dienen er bij de verwerking van sanctietemplateboekingen dus rekening mee te houden dat makelaarssanctietemplateboekingen uit een eerder kwartaal kunnen aanleveren. Uiteraard dienen makelaars er altijd naar te streven om de sanctietemplateboekingen aan te leveren in het 15 dagen window dat hoort bij het kwartaal waarop de sanctietemplateboekingen betrekking hebben. Makelaars en verzekeraars hebben op 26 september jl. gedetailleerder bericht ontvangen over het later aanleveren van sanctietemplateboekingen in de e-ABS nieuwsbrief.

Publicatie datum: 29 september 2017
Meer nieuws