Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Blokkade (her)gebruik “blanco” UBO-formulieren per 1 juli 2019

Een enkele keer komt het voor dat een UBO niet op geautomatiseerde wijze kan worden gevonden. In dat geval bestaat de mogelijkheid middels een UBO-formulier bij de klant de gegevens van de UBO op te vragen. In de praktijk komt het helaas soms voor dat het UBO-formulier niet- of onvolledig ingevuld wordt teruggestuurd. Deze formulieren worden aangeduid als “blanco” UBO-formulieren. Dit zijn situaties waarbij men ook geen aanleiding heeft gezien om eventueel gebruik te maken van de uiterste terugvaloptie om de ‘pseudo-UBO’ te vermelden.

De VNAB voorziet middels het Sanctiepl@tform in een efficiënte wijze om de UBO te achterhalen en te controleren of met de betreffende UBO al dan geen zaken mag worden gedaan in het kader van de Sanctiewetgeving.

In de systemen van VNAB zijn in het verleden "blanco" UBO-formulieren terechtgekomen. UBO-formulieren kunnen binnen het systeem, binnen een bepaalde termijn, ook worden hergebruikt. Om hergebruik van "blanco" UBO-formulieren te voorkomen, zal de mogelijkheid deze formulieren opnieuw te gebruiken binnen de systemen van VNAB worden geblokkeerd. Ongeacht de nog resterende geldigheidstermijn van die formulieren.

De blokkade op het (her)gebruik van "blanco" UBO-formulieren wordt per 1 juli 2019 doorgevoerd.

Publicatie datum: 28 mei 2019
Meer nieuws