Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

BIPAR-administratie: eenvoudig, inzichtelijk en efficiënt?

In het iDOSpl@tform is het vanaf eind september mogelijk om op een efficiënte en gestandaardiseerde wijze zogenaamde BIPAR polissen (polissen waar verzekeraars met verschillende premiecondities op betrokken zijn) per verzekeraar te administreren en mutaties te berekenen die doorgezet kunnen worden in de backoffice. Een grote stap voorwaarts!

De belangrijkste uitgangspunten en functionaliteiten:

In een BIPAR-dossier kan één of kunnen meerdere verdelingen worden vastgelegd (voor VNAB en niet-VNAB verzekeraars). Voor een BIPAR-dossier kan worden aangegeven welke verdeling van toepassing is en voor iedere betrokken verzekeraar kan de geldende afspraak worden vastgelegd (bijvoorbeeld een afwijkende premievoet).

Makelaars zien de berekende premie voor de verzekeringnemer. De verzekeraar heeft op dit moment nog geen toegang tot een BIPAR-dossier. Dat komt in de volgende release. Verzekeraars zien dan alleen de premieafspraken zoals die met hen overeengekomen zijn. Er is geen inzage in de afspraken die met andere verzekeraars gelden.

BIPAR-afspraken worden vastgelegd in standaard dekkingen. Een standaard dekking functionaliteit is een manier om voor meerdere objecten snel dezelfde dekking te plaatsen met bijvoorbeeld hetzelfde premiebedrag of premievoet. Een standaard dekking kan ook in niet BIPAR-lijsten gebruikt worden, maar is een randvoorwaarde voor de BIPAR-functionaliteit. In BIPAR-lijsten is het alleen mogelijk om standaard dekkingen te koppelen aan objecten.

Het kan zijn dat een op de polis betrokken verzekeraar niet op elke dekking betrokken is. Deze verzekeraar kan deze betreffende dekking dan ook niet inzien.

Op dit moment is het alleen mogelijk om afwijkende premieafspraken vast te leggen. Andere afwijkende BIPAR-afspraken, zoals afwijkende eigen risico’s, voorwaarden en clausules zijn nog geen onderdeel van het iDOSpl@tform en kunnen daar dus ook nog niet vastgelegd worden.

Afbeelding 1: Standaard dekking toevoegen

Publicatie datum: 17 september 2020
Meer nieuws