Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

BIPAR functionaliteit

In het afgelopen jaar is de VNAB op diverse gebieden bezig geweest met het beter ondersteunen van BIPAR. Zo zal de release van september 2020 aanpassingen bevatten in e-ABS, waardoor BIPAR polissen beter ondersteund worden.

In het iDOSpl@tform zullen BIPAR afspraken worden vastgelegd in standaard dekkingen. Een standaard dekking functionaliteit is een manier om voor meerdere objecten snel dezelfde dekking te plaatsen met bijvoorbeeld hetzelfde premiebedrag of premievoet. Deze standaard dekking kan gebruikt worden voor BIPAR en niet BIPAR lijsten.

In de komende releases van het iDOSpl@tform voor september en oktober 2020, zal het volgende mogelijk zijn:

  • Vastleggen van afwijkende premieafspraken voor verschillende betrokken verzekeraars
  • Het berekenen van de resulterende premies + tonen daarvan in de klantspecificatie
  • Het delen van de lijst met verzekeraars, waarbij verzekeraars alleen ‘eigen’ premie-afspraken zien (en dus geen inzage hebben in afwijkende premies)

Planning

De BIPAR functionaliteit zal in delen opgeleverd worden in het iDOSpl@tform. Naar verwachting zal het met ingang van release 2.15 (plandatum eind september 2020) mogelijk zijn om BIPAR lijsten met BIPAR premieafspraken vast te leggen. Deze kunnen dan ook gedeeld worden via e-ABS, maar een verzekeraar zal die nog niet kunnen bekijken of exporteren. Dit wordt naar verwachting in de release daarna (plandatum eind oktober 2020) opgeleverd. De leden worden hierover geïnformeerd.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar idos@vnab.nl of bel naar +31 (0)10 253 20 05. Heeft u behoefte aan extra toelichting? Dan plannen wij graag een online meeting in om e.e.a. door te spreken.

Publicatie datum: 4 september 2020
Meer nieuws