Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Behandeling omzetbelasting werkzaamheden Sanctiepl@tform

De VNAB heeft van de Belastingdienst de bevestiging ontvangen dat de CDD en TDD werkzaamheden, die de makelaar verricht ten behoeve van de betrokken verzekeraar(s), kunnen delen in de vrijstelling van art. 11(1)(k) van de Wet OB’68. Over de vergoeding(en) die de makelaar voor de CDD en TDD werkzaamheden in het kader van de Sanctiewet berekent aan de betrokken verzekeraar(s) is geen omzetbelasting verschuldigd.

Bovenstaande vrijstellingsbepaling geldt niet voor de werkzaamheden die derden eventueel in het kader van CDD en TDD aan de makelaar verrichten, bestaande uit bijvoorbeeld het verstrekken van gegevens. Dit laatste doet zich voor als de makelaar UBO-gegevens uit het externe Dun & Bradstreet register inwint. Dergelijke derden bemiddelen immers niet bij een verzekeringsprestatie, terwijl de makelaar dat wel doet.

Over de kosten die de betrokken derden hiervoor aan de makelaar berekenen dient op de normale wijze omzetbelasting in rekening te worden gebracht aan de makelaar. Deze omzetbelasting komt bij de makelaar niet voor aftrek in aanmerking omdat de onderliggende kosten betrekking hebben op diensten die de makelaar uitsluitend gebruikt voor van omzetbelasting vrijgestelde prestaties.

Publicatie datum: 15 juni 2017
Meer nieuws