Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Aankondiging vertrek directeur VNAB Michel Schaft

Gezien het belang van een aantal voorgenomen projecten die een langjarig commitment vereisen (zoals e-ABS Next en het beoogde Kennis- en ontmoetingscentrum), heeft het Bestuur van de VNAB directeur Michel Schaft verzocht om reeds nu een uitspraak te doen over een verlenging van zijn huidige commitment.

Aangezien Michel Schaft het voornemen heeft om terug te keren tot het ondernemerschap, heeft hij te kennen gegeven na februari 2016 niet beschikbaar te zijn voor een nieuwe termijn. Daarop heeft het Bestuur vervolgens besloten om per direct op zoek te gaan naar een opvolg(st)er en daarin, zo snel als mogelijk en verantwoord is, te voorzien. Met Michel Schaft is afgesproken dat, in onderling overleg en nadat zijn opvolg(st)er is ingewerkt, zijn dienstverband met de vereniging zal worden beëindigd.

Het Bestuur en de VNAB zijn Michel Schaft erkentelijk voor de door hem genomen initiatieven en zijn onvermoeide inzet gedurende de afgelopen jaren en wensen hem veel succes met de volgende stap in zijn carrière.

Publicatie datum: 19 februari 2015
Meer nieuws