Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Aankomende blokkade (her)gebruik “blanco” UBO-formulieren

Eén van de kernpunten binnen de verzekeringsbranche is dat men weet met wie men zaken doet, het ‘Ken uw klant-principe’. Een onderdeel van het CDD-onderzoek is het achterhalen van de UBO (de uiteindelijk belanghebbende). Er zijn verschillende manieren om de UBO te achterhalen. De VNAB voorziet middels het Sanctiepl@tform in een efficiënte wijze om de UBO te achterhalen en te controleren of met de betreffende UBO al dan geen zaken mag worden gedaan in het kader van de Sanctiewetgeving.

Een enkele keer komt het voor dat een UBO niet op geautomatiseerde wijze kan worden gevonden. In dat geval bestaat de mogelijkheid middels een UBO-formulier bij de klant de gegevens van de UBO op te vragen. In de praktijk komt het helaas soms voor dat het UBO-formulier niet of onvolledig ingevuld wordt teruggestuurd. Deze formulieren worden aangeduid als “blanco” UBO-formulieren. Dit zijn situaties waarbij men ook geen aanleiding heeft gezien om eventueel gebruik te maken van de uiterste terugvaloptie om de ‘pseudo-UBO’ te vermelden.

Uitgangspunt van de toezichthouder(s) is dat voor iedere rechtspersoon een UBO (of een pseudo-UBO) kan worden geregistreerd. Zaken doen op basis van een blanco UBO-formulier is ongewenst. Immers in hoeverre kan bijvoorbeeld worden ingestaan dat men zaken doet met een partij waarmee zaken mag worden gedaan, indien men onvoldoende de identiteit van de betrokkene heeft vastgesteld. Dit is één van de redenen dat in de online omgeving van het Sanctiepl@tform de mogelijkheid een sanctieonderzoek af te ronden zonder (pseudo-)UBO op te geven in de tweede helft van 2018 is geblokkeerd.

In de systemen van de VNAB zijn in het verleden blanco UBO-formulieren terechtgekomen. UBO-formulieren kunnen binnen het systeem, binnen een bepaalde termijn, ook worden hergebruikt. Om hergebruik van blanco UBO-formulieren te voorkomen, zal de mogelijkheid deze formulieren opnieuw te gebruiken binnen de systemen van de VNAB, worden geblokkeerd. Ongeacht de nog resterende geldigheidstermijn van die formulieren. Naar verwachting zal deze blokkade nog voor de zomer worden ingevoerd.

Publicatie datum: 4 april 2019
Meer nieuws