Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Vacature: Promotieplek Economie/Verzekeringskunde

De VNAB en de Stichting Assurantiebeurs Amsterdam (SAA) hebben onlangs toezegging gedaan voor de financiering van een promotieplek in de richting Economie/Verzekeringskunde. Deze toezegging is gedaan aan het Amsterdam Centre for Insurance (ACIS) welke is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Het promotieonderzoek betreft een onderzoek naar de economische aspecten van coassurantie. Het is tot 1 april mogelijk om te solliciteren op deze functie.

Deze promotieplek is een uitgelezen kans om als professional in de coassurantiemarkt academische verdieping te zoeken en daarmee ook een wetenschappelijke bijdrage te leveren aan de markt zelf. Kijk hier voor meer informatie over de vacature en om te solliciteren.

Projectomschrijving

In theorie is coassurantie een erg attractieve vorm van verzekeren en te prefereren boven individueel verzekeren. Maar natuurlijk is de validiteit van deze theorie inherent aan de validiteit van de gedane aannames. Deze validiteit van de aannames, mogelijke middelen tot het beperken van inefficiëntie binnen de coassurantiemarkt en het bereiken van een optimaal evenwicht tussen de premie en het te dragen risico (Borch equilibrium) staan centraal in dit promotieonderzoek. Dit leidt tot de volgende onderzoeksdoelstellingen:

  1. Het analyseren van de aard en de scope van de verschillende coassurantiemarkten wereldwijd
  2. Het analyseren van de efficiëntie en potentiele barrières in de verschillende coassurantiemarkten
  3. Het analyseren van de vraag: “Hoe kan de efficiëntie van de coassurantiemarkt worden verbeterd en op welke manier kunnen (potentiele) barrières opgeheven worden?”

Voor wie?

Voor deze promotieplek wordt gezocht naar iemand met (bij voorkeur) praktijkervaring in de coassurantiemarkt, aantoonbare belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek en goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden. Daarnaast dient hij/zij te beschikken over een stevige persoonlijkheid en zelfstandige werkhouding. De voorkeur gaat ook uit naar iemand met een achtergrond in economie of econometrie.

Promotores

Het promotietraject zal begeleid worden door prof. dr. Barbara Baarsma en prof. dr. Marc Hendrikse. Prof dr. Baarsma is algemeen directeur van SEO Economisch Onderzoek en hoogleraar Marktwerking- en mededingingseconomie aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Prof. dr. Hendrikse is directeur van het UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS), lid van het MT van de Master Verzekeringskunde van de UvA Amsterdam Business School en universitair hoofddocent Privaatrecht aan de UvA-FdR. Prof. dr. Hendrikse is verder parttime bijzonder hoogleraar Handelsrecht en Verzekeringsrecht (JPR advocaten-leerstoel) aan de Open Universiteit.

Publicatie datum: 5 maart 2015
Meer nieuws