Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

VNAB maakt bezwaar tegen invoering Bedrijfsregeling Brandregres 2014

Zoals u wellicht heeft vernomen, is door het Verbond van Verzekeraars besloten om een nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres per 1 januari 2014 in te voeren. De VNAB heeft tegen de invoering van de nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres (BBr 2014) in de huidige vorm bezwaar aangetekend bij het Verbond.

De VNAB is van mening dat de gevolgen voor marktpartijen (zowel makelaars als verzekeraars) en eindklanten niet afdoende in kaart zijn gebracht. Er zou een situatie kunnen ontstaan die leidt tot imagoschade voor onze branche. Daarnaast heeft de VNAB een groot aantal inhoudelijk-technische bezwaren.

Onlangs is er een circulaire verspreid onder de leden om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Ook is er tijdens de ALV van 18 juni jl. aandacht besteed aan de inhoud van de nieuwe regeling en zijn de bezwaren die de VNAB heeft tegen de invoering daarvan, nader toegelicht.

De sheets “Invoering BBr 2014” uit de ALV presentatie kunt u hier terugvinden. Indien u de nieuwe regeling wilt inzien klikt u hier.

De VNAB is in gesprek met het Verbond van Verzekeraars over deze kwestie en zal u van de voortgang op de hoogte houden.

Publicatie datum: 19 juni 2013
Meer nieuws