Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

VNAB en Erasmus Academie ontwikkelen samen Leergang Coassurantie & Verzekering

De wereld van coassurantie is er vooral één van de praktijk. De partijen die werken met verzekeringen ter beurze zijn professionals, ingevoerden, met gebruiken die geworteld zijn in traditie en onderling vertrouwen. Maar de basis van deze praktijk is echter een formele: het verzekeringsrecht. VNAB en prof. Mr. Mop van Tiggele-van der Velde ontwikkelden daarom samen de Leergang Coassurantie & Verzekering die van start zal gaan op donderdag 5 maart 2015.

Inhoud en programma

De unieke leergang, de enige in haar soort, belicht op inzichtelijke wijze het juridische kader van de voor het beursverkeer geldende gewoonten, gebruiken en regelingen. In die zin is de leergang niet alleen geschikt voor juristen, maar juist ook voor de ‘doeners’ op de beursvloer. Het geeft een praktische, juridische input voor de dagelijkse praktijk van het verzekeren ter beurze.

Tijdens zeven bijeenkomsten presenteren gezaghebbende experts uit het verzekeringsdomein vanuit de praktische insteek de juridische achtergronden van de verzekeringsovereenkomst in de coassurantie praktijk. Het programma bestaat uit inleidende presentaties (vijf bijeenkomsten) en twee dagen waarop verdiepende themacolleges gegeven worden. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij werken aan een drietal gezamenlijke opdrachten. Het programma wordt ondersteund door een online leeromgeving met lesmateriaal, oefeningen en toetsen. De leergang wordt afgesloten met een mondeling examen.

Het resultaat

Wie de leergang met succes afrondt ontvangt een certificaat van deelname aan de Leergang Coassurantie & Verzekering afgegeven door Erasmus Academie. De kracht van de leergang zit hem niet alleen in de inhoud van het programma. De leergang beoogt ook de verschillende partijen die werkzaam zijn op de beursvloer – makelaars, juristen, verzekeraars en schade-experts – samen te brengen en van en met elkaar te laten leren. Na het volgen van de leergang hebben deelnemers op het gebied van coassurantie een betere theoretische basis van het vakgebied, kennis van de laatste juridische ontwikkelingen, overzicht van het hele vakgebied, leren kijken buiten het vakgebied van de eigen branche en hun professionele netwerk uitgebreid.

Belangstelling

De Leergang Coassurantie & Verzekering beoogt van start te gaan op donderdag 5 maart 2015. De totale studiebelasting zal ca. 50 uur zijn in combinatie met een financiële investering rond de €4.000,-. Via dit formulier kunt u alvast uw belangstelling voor de leergang kenbaar maken. Hieraan zijn geen verplichtingen verbonden. Op het moment dat de leergang definitief is, wordt u benaderd met de vraag of u zich definitief wenst in te schrijven. Ondertussen wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rond de leergang.

Publicatie datum: 11 november 2014
Meer nieuws