Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Uitnodiging Themamiddag ‘Witwassen, terrorismefinanciering en sanctie' op 20 mei

‘Wat is wettelijk verplicht en wat is de rol van de verzekeraar resp. makelaar?’

Themamiddag 20 mei bij het Verbond van Verzekeraars in Den Haag met dagvoorzitter Michel Schaft.

De implementatie en uitleg van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de daarmee samenhangende Sanctiewetgeving (SW) is niet eenvoudig. Het is op alle fronten belangrijk te voldoen aan de Wwft en SW. De vraag is alleen hoe? Wat is de verantwoordelijkheid van de verzekeraar respectievelijk makelaar? Om onduidelijkheden weg te nemen, organiseren het Verbond van Verzekeraars en de VNAB daarom een themamiddag op 20 mei waarin nadere uitleg wordt gegeven. Makelaars en verzekeraars kunnen met elkaar van gedachten wisselen hoe zij de uitvoering van de wetgeving in praktijk gestalte kunnen geven.

Alle VNAB-leden zijn hiervoor inmiddels per mail uitgenodigd met daarbij het volledige programma. Mocht u deze informatie als lid gemist hebben, dan kunt u een mail sturen aan info@vnab.nl.

Publicatie datum: 1 mei 2014
Meer nieuws