Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Themamiddag VNAB en Verbond: Wwft en Sanctiewet raken de hele keten

De gezamenlijke themamiddag van de VNAB en het Verbond over de Wet ter voorkoming Witwassen en Terrorismefinanciering en de Sanctiewet trok op dinsdag 20 mei een volle zaal. 120 makelaars en verzekeraars hoorden over de impact van de invoering van deze regelingen op verzekeraars. Daarnaast was er aandacht voor de rol van de makelaar, die volgens de sprekers een zorgplicht heeft naar de klant. Algemene boodschap: overweeg een gezamenlijke aanpak.

Tijdens de middag passeerden diverse sprekers de revue. Zo lichtte Annemieke Keppel van het Verbond toe dat er met DNB gesproken wordt over een handreiking die duidelijk maakt wat verzekeraars per risicoprofiel moeten doen om de wetgeving juist na te leven. De heer Annink (Philip Sydney) ging vervolgens in op de sanctiewetgeving. Daarbij vertelde hij uitgebreid over de typen sancties en het internationale kader waaruit deze sancties voortvloeien.

Aanvullend kwamen de heren Van Orsouw en Van der Woude van Kennedy van der Laan aan het woord. De heer Van Orsouw schetste de Wwft, waaruit de UBO-check voortvloeit die ook in het kader van sanctiewetgeving moet worden uitgevoerd. De heer Van der Woude plaatste dit in de context van de co-assurantie, door de algemene plichten van makelaar en verzekeraar onder de Wft toe te lichten.

Gezamenlijke aanpak

De algemene boodschap van de presentaties was dat makelaars en verzekeraars in de co-assurantiemarkt een gezamenlijke aanpak moeten overwegen om te kunnen voldoen aan de sanctiewetgeving en de strenge eisen van DNB. Hierbij is het zaak dat in de onderlinge relaties contractueel afspraken gemaakt worden over wie welke taak oppakt.

Dit riep aardig wat discussie op in de zaal. Bijvoorbeeld over hoe ver DNB wil dat de partijen gaan wat betreft controles. En over wie uiteindelijk verantwoordelijkheid heeft voor het identificeren van een klant. Hoe is de rolverdeling tussen makelaar en verzekeraar in co-assurantie? Makelaars hebben immers geen toegang tot andere gegevens dan verzekeraars. Aanvullend kwam de volledigheid van databases aan bod, bijvoorbeeld die de Kamer van Koophandel aanbiedt. In deze context kwam ook de rol van e-ABS ter sprake. Michel Schaft van de VNAB gaf aan dat de mogelijkheid om databases centraal in te kopen en te verwerken in e-ABS 2.0 wordt onderzocht. Tot slot werd ingegaan op de rol van de Amerikaanse toezichthouder bij internationale transacties. Wat bleek? Die speelt al een rol zodra een transactie in US Dollars plaatsvindt.

Publicatie datum: 18 juni 2014
Meer nieuws