Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Terugblik VNAB event - Nieuwe risico’s: afwachten of anticiperen?

In navolging op de VNAB Visie die vorige week verscheen vond gisteren het VNAB event plaats op de slimste km2 van Nederland. Na een rondleiding over de High Tech Campus in Eindhoven of door het Next Experience Lab van NXP namen de sprekers een kleine 200 aanwezigen mee in de wereld van nieuwe risico’s. Geheel passend bij het thema van de dag ging het publiek via hun smartphones de conversatie met de sprekers aan. Het VNAB event werd traditiegetrouw afgesloten met een netwerkborrel waarbij de afgevaardigden van de zakelijke verzekeringsmarkt gezamenlijk hebben nagepraat over de inspirerende middag.

Zakelijke verzekeringsmarkt opgewonden over innovaties

Erik Fledderus, Principle Scientist ICT bij TNO, trapte af met zijn presentatie over de relevante trends en hun potentiele impact op de zakelijke verzekeringsmarkt. Risico’s zijn zeer nauw verbonden met innovaties, zo concludeerde Erik. Klanten in staat stellen om nieuwe business modellen te ontwikkelen is volgens hem de grootste uitdaging. Op de vraag wat de eerste emotionele reactie van het publiek is bij het zien en horen over alle innovaties antwoorde ruim 70% met opwinding.

Niet alle strategieën sluiten aan op de toekomstige kansen en uitdagingen

Ook de klant kwam gisterenmiddag aan het woord. Rosalie André, Insurance Director bij Philips, lichtte de klantbehoefte toe rondom het verzekeren van nieuwe risico’s. In deze tijd van snelle innovaties is het volgens Rosalie André belangrijk om nadruk te leggen op co-creatie met klanten en het verleggen van de grenzen van verzekerbare risico’s. Ook het aantrekken van young professionals moet binnen de branche hoog op de agenda komen te staan, zo adviseerde zij. Een derde van het publiek gaf aan dat hun huidige bedrijfsstrategie nog niet aansluit op de kansen en uitdagingen van de komende periode.

Verzekeringsmarkt wordt kleiner omdat nieuwe technologie gericht is op preventie

Yuri van Geest nam het publiek tot slot mee in de wereld van singulariteit. De verzamelterm voor de belangrijkste opkomende exponentiële technologieën zoals biotech, 3D printers, neurotech, artificial intelligence robots en internet of things. Al deze technieken vragen om andere business modellen welke door veel exponentiele organisaties al worden toegepast. Deze organisaties hebben een enorme disruptieve impact. De organisatorische implicaties leiden tot een output die minstens tien keer groter is dan die van hun traditionele concurrenten. Twee derde van het publiek bleek het eens te zijn met de stelling van Yuri: nieuwe technologie is gericht op preventie en daardoor wordt de verzekeringsmarkt kleiner.

Presentaties VNAB event 8 oktober 2014

Publicatie datum: 9 oktober 2014
Meer nieuws