Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Studie naar werking co-assurantiemarkt Europese Commissie

In februari van dit jaar heeft de Europese Commissie een rapport gepubliceerd genaamd:

“Study on co(re)insurance pools and on ad-hoc co(re)insurance agreements on the subscription market”

Het onderzoek is in opdracht van de Europese Commissie uitgevoerd door Ernst & Young in de toen nog 27 EU lidstaten. Dit in het kader van het evalueren van de Insurance Block Exemption Regulation (BER) en het eerdere rapport naar de werking van de co-assurantiemarkt in 2007 (Business Insurance Sector Inquiry (BISI)) en het monitoren van de naleving van de BIPAR high level principles, zoals opgesteld door de Europese organisatie van verzekeringsintermediairs. De BIPAR principles zijn door de Europese Commissie verwelkomd en worden onderschreven door de Europese Verzekeraarsorganisatie (Insurance Europe) en de VNAB.

De studie geeft een overzicht van de bestaande co(re)insurance pools in de EU en de ad hoc co(re)insurance afspraken binnen de coassurantiemarkt. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de verschillen en overeenkomsten tussen beide. Het onderzoek draagt bij aan het verbeteren van het niveau en de beschikbaarheid van openbare informatie met betrekking tot de coassurantiemarkt.

In het country report van Nederland wordt onder andere ingegaan op de karakteristieken en werking van de Nederlandse Atoompool en de Nederlandse Milieupool (opgezet door verzekeraars) en de ca. 1000 intermediaire pools (opgezet door het intermediair). Ook wordt in het rapport aangegeven dat Nederland middels het adopteren van het Protocol Intermediaire Pools zorg draagt voor zelfregulering. Tijdens hearings van de Europese Commissie op 12 maart dit jaar, die ook door de voorzitter van de juridische commissie van de VNAB Paul Soeteman werden bijgewoond, kwam het Protocol Intermediaire Pools zoals opgesteld door de VNAB, het Verbond van Verzekeraars en de NVGA in overleg met de toenmalige NMa, dan ook als een positief voorbeeld van zelfregulering en compliance met de Europese mededingingswetgeving aan de orde.

Ten aanzien van het verzekeren van risico’s is coassurantie in Nederland een veel voorkomende manier van verzekeren waarbij ad hoc afspraken in eerste instantie veel overeenkomsten vertonen met intermediaire pools. Ad hoc afspraken en 100% tekening van het risico zijn alternatieven waarmee de intermediaire pools in de markt concurreren.

De algemene conclusie van het rapport over de Nederlandse co-assurantiemarkt is dan ook positief te noemen.

Aan het onderzoek hebben diverse marktpartijen uit alle lidstaten van de EU meegewerkt waaronder verzekeraars, makelaars en risk- en insurance managers. Ten behoeve van het onderzoek naar pools zijn ook pool managers en pooldeelnemers geïnterviewd.

Voor het downloaden van het volledige rapport klikt u hier. Een handige Executive Summary is terug te vinden op pagina’s i t/m v van dit document.

Publicatie datum: 24 juli 2013
Meer nieuws