Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Sessies Ondersteuning aanmeldingen bij RDW via iDOSpl@tform

VNAB heeft enkele sessies georganiseerd om makelaar- en verzekeraarsleden bij te praten over de eerste functionaliteiten ten behoeve van meldingen bij de RDW. Met deze functionaliteiten ondersteunen we de, vaak nog handmatige, RDW-werkzaamheden voor onze leden.

Joost Rossen (Allianz): “Wij zijn blij dat het op deze manier is opgepakt. Werkmateriaal kentekens die in co-assurantie verzekerd zijn worden nu vaak nog handmatig aan- en afgemeld bij de RDW. Je kan je voorstellen dat collega’s door de toenemende hoeveelheden soms met de handen in het haar zitten. Het is daarom van het grootste belang dat deze automatisering zo spoedig mogelijk wordt doorgezet. Het op uniforme wijze delen van gestructureerde (polis)data via het iDOSpl@tform is de toekomst voor de samenwerking tussen makelaars en verzekeraars.”

De functionaliteiten worden gefaseerd opgeleverd. Release 2.20 wordt op 13 april geïnstalleerd en bevat onder andere;

  • Makelaar kan aangeven wie de meldende verzekeraar is,
  • Makelaar kan aangeven welke NL gekentekende objecten ‘meldplichtig’ zijn en
  • Waar nodig – bij definitief maken – worden ‘meldtaken’ getriggerd voor de meldende partij
  • De meldende partij kan een download maken van de meldtaken om aanmeldingen bij de RDW te kunnen verwerken (nu nog buiten iDOSpl@tform om).

In de volgende releases wordt de RDW functionaliteit verder uitgebreid, zodat er ook aan-/afmeldtaken getriggerd worden bij het wisselen van meldende partij (bij prolongatie) en het afvoeren van een meldplichtig object/dekking.
De voorbereidingen voor fase 2 (koppeling naar RDW) lopen ondertussen ook door. Hiervoor wordt gekeken naar de applicatie die bij de verzekeraars intern zal gaan draaien. Daarbij worden de in het iDOSpl@tform klaargezette aan-/afmeldtaken opgehaald en ondertekend met het juiste certificaat, en via webservices doorgezet naar het verzekeringenregister van de RDW. In de komende periode wordt met enkele verzekeraars gekeken naar de technische kaders en voorwaarden hiervoor.

Wilt u op de hoogte blijven? Er volgen regelmatig online infosessies. Als u hiervoor uitgenodigd wilt worden, meld u dan aan via idos@vnab.nl.

    Publicatie datum: 13 april 2021
    Meer nieuws